Zabiha'd peetakse Koraani ettekirjutuste kohaselt kõige asjakohasemaks ja korrektsemaks viisiks loomade tapmiseks. Zabiha on viis, mis määratleb loomade humaanse tapmise.

Halalit peetakse islami uskumuste kohaselt seaduslikuks ja seaduslikuks ning arvatakse, et see on suures osas loomade tapmise humaanne viis. Moslemid järgivad tugevalt Koraani õpetusi ja vastavalt Koraanile tuleks kõikidele elusolenditele austust ja lahkust avaldada, seega tapmise ajal tagatakse, et loom ei kannata tõsiseid valusid ega kannatusi. Halal on lahke ja halastav loomade tapmise viis. Nagu šariaat, peaksid moslemid tarbima ainult Halali liha ja kõik tapamajad peavad vastama Halali sertifitseerija kehtestatud tingimustele.

Zabihas peetakse mitmeid loomi, nagu kaamel, rohutirtsud ja mitmesugused mereelukad halbadeks ning islami seadustega keelatud. Sel viisil tapetakse loomad kiire ja sügava lõikega, kasutades teravat nuga, mis lõikab röövsaba kägiveeni. See on kõige seaduslikum viis liha tarbimiseks ja põhineb mitmesugustel islamitingimuste käskudel. Zabihas kirjeldatud tingimusi järgivad moslemid rangelt.

Halali määruste kohaselt on tapmine ette nähtud viisil, mis tekitab loomale võimalikult vähe valu ja kannatusi. Looma tapja peab olema küps ja terve mõistusega moslem ning mõistma kõiki Halali tapmisviisi reegleid ja põhimõtteid.
Islam keelab tapetud loomade liha tarbimise, kui loetakse mis tahes muud nime peale Jumala nime. Tapmise ajal kuulutades Allahi nime, otsivad nad jumala luba tappa looma elu säilitamiseks.

Tapmise peavad heaks kiitma mitmed usuasutused. Veel üks tingimus on see, et tapmise korral peaks loom olema suunatud Qibla poole, mis on Mekas asuv suund.

Kokkuvõte:
Zabiha piirab mitmete loomade, näiteks kaameli, jaanileivapuu ja mõne mereeluka tapmist, kuna neid peetakse ebaseaduslikuks. Halal tähendab kõike, mis on islami seaduste kohaselt seaduslik ja lubatav. Niisiis võib Zabiha'd pidada Halali vormiks, mis tagab väga loomade humaanse tapmise ja islami uskumuste järgimise.

Viited