Kõik riigid kogu maailmas kehtestavad makse nii kodanikele kui ka ettevõtetele. Kuna igas riigis on nii palju erinevaid makse ja nendega seotud maksunumbreid, pole ime, et inimesed satuvad segadusse, milliseid numbreid erinevates olukordades kohaldatakse.

Kaks sageli segaduses olevat numbrit on TIN ja TAN. Maksumaksja identifitseerimisnumber (TIN) ning maksu mahaarvamise ja sissenõudmise konto number (TAN) võivad alguses tunduda sarnased, kuid tegelikult on need numbrid tohutult erinevad. Mõlema numbri eesmärk on siiski olla identifitseeriv maksunumber.

Mis on TIN?

TIN on maksumaksja identifitseerimisnumbri lühend. Kõigil üksustel, kes maksavad käibemaksu (käibemaksu), peab olema TIN-number. See hõlmab, kuid ei ole nendega piiratud, kauplejaid, telliskivide jaemüüjaid, e-kaubanduse (veebipoode), toodete või teenuste tootjaid või muud tüüpi kauplejaid, kes lisavad tarbijatele toodetele või teenustele väärtust. See on kohustuslik nõue, millest need üksused peavad kinni pidama.

TIN on kasulik nii riigile kui ka üksikisikule. Maksumaksja identifitseerimisnumber annab üksusele võimaluse omada ühte tsentraliseeritud kohta kõigi käibemaksutehingute jaoks. Selles on selgelt näha, kui palju käibemaksu on lähiajal kokku kogutud, makstud või tasutud.

TIN-koodi kehtestamine oli meetod varasemate maksusüsteemide moderniseerimiseks. Eesmärk oli kasutada infotehnoloogiat (IT) kõigi maksutegevusega seotud tegevuste, sealhulgas maksude töötlemise, raamatupidamise, kogumise ja jälgimisega. Lisaks sillutas TIN tee üldiseks jälgimiseks, kuna sellega seotud infotehnoloogiaprotsessid võimaldavad juurdepääsu üksuse andmetele kõigis osariikides, olenemata sellest, kus üksus algselt registreeriti.

Enamikus riikides on TIN-i andmine üksusele tulumaksu osakonna kohustus. TIN-numbri määravad Ameerika Ühendriikides aga riigisisene tuluteenistus (IRS) või sotsiaalkindlustusamet.

Mis on TAN?

Maksude mahaarvamise ja sissenõudmise kontonumber (TAN) on määratud pankadele või ettevõtetele. Seda numbrit kasutatakse maksukohustuste (TCS) ja maksude mahaarvamiste (TDS) jälgimiseks, mis toimuvad allikal.

Põhinäide ettevõttest, mis nõuab TAN-i, on selline, kus töötajate palgast on enne töötajale netosumma maksmist töötasult maha arvestatud maks. Tulumaksu osakond määrab ettevõttele TAN-i.

TIN-i ja TAN-i erinevus

  • TIN-i ja TAN-numbri koostis

TIN koosneb ainult 11 numbrist. TIN-numbri väljaandmist tähistatakse kahe esimese numbriga.

TAN on tähtnumbriline number, mis sisaldab nii numbreid kui tähti. Neli esimest numbrit on tähestikulised tähed, mis tähistavad numbri väljaandmise riiki ja TAN-i omava üksuse algust. Järgmised viis numbrit on juhuslikud numbrid ja viimane number on tähestikuline täht, mida kasutatakse kontrollina.

  • Arvu põhjus

TIN-koodi kasutatakse kõigi konkreetse ettevõtte või eraisiku käibemaksuga seotud tehingute jälgimiseks. See näitab, millal käibemaks on tasutud ja millal seda tulevikus tuleb tasuda.

TAN aitab riigiasutustel jälgida allikal (TCS) kogutud ja allikast maha arvestatud makse (TDS). Kõik dokumendid peaksid sisaldama seda identifitseerimisnumbrit viitamise eesmärgil.

  • Registreeritavad üksused

Igal üksusel või üksikisikul, kes on kohustatud tasuma käibemaksu või maksma käibemaksu, peab olema TIN-kood. Eksportijad, tootjad, füüsilised ja veebimüüjad peavad kõik registreeruma TIN-numbris.

Igal üksusel, kes arvab maksu maha või kogub maksu selle allikast, on kohustatud omama TAN-numbrit. See võib olla iga pank või ettevõte, mis arvab oma töötajate palkadelt maksu maha.

  • TIN-i ja TAN-i määrav asutus

TIN on üksustele määranud riigisisene tuluteenistus või sotsiaalkindlustusamet; TAN-i määrab tulumaksu osakond.

TIN vs TAN: võrdlusdiagramm

TIN-i kokkuvõte TAN

  • TIN on 11-kohaline kood, mis koosneb ainult numbritest; TAN on tähtnumbriline kood, mis sisaldab numbreid ja tähestikulisi tähti. Nii TIN-i kui ka TAN-i esimesed numbrid näitavad, millises olekus number üksusele väljastati. TIN-koodi kasutatakse ühe numbriga käibemaksutehingute jälgimiseks; TAN jälgib (majandus) üksuse tehinguid, mis on seotud tulumaksu sissenõudmise või mahaarvamisega. Iga üksus, kes peaks maksma käibemaksu või kes maksab käibemaksu, peab registreeruma, et talle antaks TIN-kood; iga üksus, kes kogub või arvab maksu maha käibemaksult, peab registreerima TAN-koodi. Koodid määravad TIN-i korral sisemine maksuamet või sotsiaalkindlustusamet ja TAN-i puhul tulumaksuosakond. Nii TIN-numbri kui ka TAN-i annab välja riik, kus üksus taotleb; sama kood kehtib siiski kõigis osariikides ja iga osariik saab üksuse tehinguid jälgida. Nii TIN kui ka TAN võimaldavad riigiasutustel jälgida üksuste maksutehinguid. Lisaks vähendab see rangemate kontrollimeetmete tõttu ettevõtete maksudest kõrvalehoidumist.

Viited

  • Pildikrediit: https://www.flickr.com/photos/stockcatalog/40067330885
  • Pildikrediit: https://pixabay.com/et/tax-taxes-government-refund-word-1351881/
  • Dili. "Erinevus TIN-i ja TAN-i vahel." DifferenceBetween.com. 19. juuni 2017, www.differencebetween.com/difference-between-tin-and-vs-tan
  • Hardy, Pank. “PAN, TAN, TIN ja GSTIN numbrid: mis on erinevus.” Techno Geek. 4. september 2017, http://technogeek.review/pan-tan-tin-and-gstin-numbers-whats-the-difference/
  • Nderitu, Georgina. "Erinevus pan, tan ja tina vahel." DifferenceBetween.net. 29. august 2017, www.differencebetween.net/business/accounting-business/difference-between-pan-tan-and-tin