Käivita diagramm vs kontrolldiagramm

Erinevus juhtimisdiagrammi ja käitusdiagrammi vahel on väga väike, mistõttu on erinevusest aru saamine keeruline. Kontrolldiagrammi ja käitusdiagrammi saab määratleda statistiliste tööriistadena, mida kasutatakse ettevõtte tulemuste jälgimiseks konkreetsel perioodil. Mõlemad meetodid kasutavad lähteainena aega ja tulemuslikkuse mõõtmist mõõtmisena, mida teatud perioodil jälgitakse. Kuid nende kasutamise koht erineb otstarbest sõltuvalt. Selles artiklis oleme arutanud, mis on juhtimisdiagramm ja käitusdiagramm, mis eesmärkidel neid kasutatakse, ja lõpuks - erinevus nende kahe meetodi vahel.

Mis on kontrolltabel?

Juhtimisdiagramm on teatud tüüpi graafik, mida kasutatakse protsessi kõikumiste uurimiseks kindla perioodi jooksul. Joonestatakse kontrollskeem, mis sisaldab ülemist joont ülemise juhtimispiiri jaoks, alumist joont alumise juhtimispiiri jaoks ja keskjoont keskmiseks. Need read määratakse vastavalt varasematele andmetele. Need diagrammid on olnud kasulikud võrdluste tegemisel ja protsesside järjepidevuse või variatsioonide kokkuvõttel.

Kontrolldiagrammi kasutamise eelised

• käimasoleva protsessi jälgimiseks ja juhtimiseks tekkivate probleemide tuvastamise kaudu.

• Prognoosida protsessi tulemuste eeldatavaid vahemikke.

• Protsessi stabiilsuse määramine.

• analüüsida protsessi varieerumise mustreid erilistest põhjustest (mitterutiinsed sündmused) või tavalistest põhjustest (protsessi sisse ehitatud).

• Määrata valdkonnad, kus tuleb tootlikkust tõsta, et projekti kvaliteeti parandada.

Mis on käitusdiagramm?

Töödiagrammil on graafikule kantud teatud väärtused ja tõmmatud keskmine joon, et selgitada andmete keskmisest erinevat liikumist. See keskjoon tähistab jälgitava mõõtmise keskpunkti (vt skeemi allpool).

Käitusdiagramme kasutatakse konkreetse protsessi toimivuse kuvamiseks konkreetsel perioodil. Nendes graafikutes on näha tsüklit, üles- ja allapoole suunatud suundumusi. Käitusdiagramme kasutatakse peamiselt konkreetse protsessi toimivuse jälgimiseks, mis nõuab edasisi täiustusi.

Mis vahe on käitusdiagrammil ja kontrolldiagrammil?

Järjestatud graafiku ja juhtkaardi erinevuse selgelt illustreerimiseks on kasutatud järgmist graafikut.

Erinevus käitusdiagrammi ja kontrolldiagrammi vahel

• Nende kahe meetodi peamised erinevused seisnevad selles, et käitusdiagrammidel on keskjoon, mis tähistab jälgitava mõõtmise keskpunkti, samal ajal kui kontrolldiagrammidel on keskjoon, mis tähistab jälgitava mõõtmise keskmist.

• Mõlemad diagrammid joonistatakse, joonistades andmed kindla perioodi kohta. Juhtimisdiagramm koosneb aga ülemisest ja alumisest juhtjoone piirjoonest keskjoonega. (Nagu ülaltoodud joonisel näidatud)

• juhtimiskaardid on loodud selleks;

1) Tehke protsessis vajalikud parandused ja

2) Vältige protsessis ilmnenud vigu.

• Käitusdiagrammid ei toeta statistilise kontrolli piiranguid. Seetõttu, kui protsessis on vaja teha muudatusi, võib olla kasulik lisada protsessile rohkem variatsioone, mitte variatsioonide vähendamist.

Projekti eesmärkide põhjal saab valida kõige sobivama diagrammi. Tavaliselt pakuvad juhtimisdiagrammid täpsemat teavet ja ülevaate protsessist, võrreldes käitusdiagrammiga.