Laialdaselt tunnustatud majanduslanguse näitaja on SKP langus kahel järjestikusel kvartalil. See tähendab, et kui majanduse sisemajanduse kogutoodang kuue kuu jooksul pidevalt väheneb, on majandus languses. Ehkki depressiooni kohta pole laialt kokkulepitud määratlust, eristatakse depressiooni üldiselt majanduslangusest, kui SKP väheneb rohkem kui 10 protsenti. Teine depressiooni mõõdupuu on majanduslangus, mis kestab 3 või enam aastat.

Majanduslangus toimub sagedamini kui depressioon. Otsustamine, kas majandus on languses või depressioonis, on perspektiiviküsimus.

Kokkuvõte
1. Langus on majandussurutise leebem vorm.
2. Majanduslangus esineb sagedamini kui depressioon.
3. Kui SKP väheneb rohkem kui 10% ja kestab kauem kui 3 aastat, nimetatakse seda depressiooniks.

Palun jätke oma kommentaar, tagasiside ja küsimused allolevale väljale.

Viited