Palk tähendab hüvitist, mis makstakse üksikisikule pärast määratud ülesande edukat täitmist. Üksikisikule, kes teeb tööd ettevõtte heaks või teenindatakse seda, makstakse hüvitist rahas või muudes kokkulepitud soodustustes.

Need erisoodustustena nimetatud hüvitised võivad hõlmata majutus-, reisi- ja meelelahutustoetusi. Mõnel töökohal pole aga palgapaketti lisatud. Need töökohad kuuluvad ajutiste töökohtade kategooriasse ja neile makstakse kahte tüüpi palka: kas reaal- ja rahapalk. Rahapalka nimetatakse ka nominaalpalgaks.

Mis on pärispalk?

Reaalpalk on seda tüüpi palk, milles võetakse arvesse inflatsioonimäärasid. Need palgad määravad üksikisiku ostujõu ja kaupade või teenuste hulga, mida üksikisik saab praeguste turutingimuste korral osta. Teisisõnu võib seda määratleda ka kui kaupade ja teenuste tegelikku kogust, mida töötaja saab pärast inflatsiooni arvessevõtmist makstud maksetega osta.

Autor J.L Hanson väidab, et reaalpalk on palk kaupade ja teenuste osas, mida saab selle abil osta. Reaalpalk mõjutab nominaalpalka kaudselt, kuna reaalpalga tõus võib töötajatel hõlpsalt nõuda suuremat palka. Reaalpalk võib olla juhiseks elustandardi muutuste näitamiseks.

Suurepärane näide selle näitamiseks on:

Kui tegelikku palka suurendataks 4% ja inflatsiooni piirkonnas 4%, tähendaks see, et palga ostujõud on sama. Kui tegelik palk tõusis 3% ja inflatsioon oli 4%, siis sama summa ostujõud ei muutu, teie reaalpalk on -1%. Reaalse palga ametlik valem on reaalpalk = (vana palk * uus THI) / vana THI, THI tähistab siin tarbijahinnaindeksit.

Mis on nominaalpalk?

Nominaal- või rahapalk on töötajatele raha kujul tehtavad maksed, mis ei võta arvesse inflatsioonimäärasid ega muid turutingimusi. Näiteks kui töötaja saab oma organisatsioonilt pakutavate teenuste või töö eest 15 dollarit tunnis, siis on see nominaalpalk. Nominaalsel palgal pole arvutust ega valemit. Nominaalse palga peamised määrajad oleksid valitsuse määrused ja organisatsiooni hüvituspoliitika oma võimaluste piires.

Erinevused reaalpalga ja nominaalpalga vahel

Reaal- ja nominaalpalga määratlus

Reaalpalk tähendab hüvitist, mis võtab tabelis arvesse inflatsiooni.

Nominaalpalk on seevastu lihtsalt organisatsioonis tehtud töö eest makstav väljamakse.

Reaal- ja nominaalpalga määrajad

Reaalpalk määratakse inflatsioonimäärade alusel ja võetakse arvesse antud hüvitussumma ostujõudu.

Nominaalpalk ei arvesta aga inflatsiooni ega turutingimusi. Selle määravad enamasti valitsuse kehtestatud määrused, näiteks miinimumpalk.

Reaalse ja nominaalse palga jaoks kasutatav valem

Reaalpalk määratakse kindla valemi abil; Tegelik palk = (vana palk * uus THI) / vana THI, kus (THI on tarbijahinnaindeks).

Nominaalpalka ei tuleta ühegi valemi ega matemaatilise arvutuse põhjal. See põhineb lihtsalt sellel, mida organisatsioon on valmis valitsuse määruste kohaselt hüvitisena maksma.

Eesmärk

Reaalpalga eesmärk on säilitada ostujõud turutingimuste, näiteks inflatsiooni muutuste ajal. Reaalpalk aitab ostujõu muutuse kindlaks teha, määrates täpselt, milliseid kaupu ja teenuseid saab koos makstud palgaga osta.

Nominaalse palga eesmärk on hüvitada talle pandud ülesande täitmiseks kulutatud aeg ja pingutused.

Ajavahemik

Reaalpalk võtab arvesse erinevaid ajaperioode, nt viimaste aastate turutingimused.

Nominaalne palk arvestab ainult praegust ajahetke.

Reaalpalk vs nominaalpalk

Real Vs kokkuvõte Nominaalne palk

  • Reaalne ja nominaalne palk on tööjõu või pakutavate teenuste põhjal tehtavad hüvitiste liigid. Reaalpalk määratakse inflatsioonimäära alusel ja võetakse arvesse hüvitisena makstud summa ostujõudu. Nominaalsetes palkades ei arvestata inflatsiooni ja need põhinevad üksnes kehtivatel valitsuse määrustel. Reaalpalk arvutatakse järgmise valemi abil: RW = (* uus THI) / vana THI, nominaalsetel palkadel aga valemit pole.

Viited

  • Schollers, P., ja Zamagni, V. (1995). Töötaja preemia: reaalpalgad ja majanduslikud muutused 19. ja 20. sajandi Euroopas. Edward Elgari kirjastus.
  • Auerbach, A. J., ja Kotlikoff, L. J. (1998). Makromajandus: integreeritud lähenemisviis. MIT vajutage.
  • PAILWAR, V. K. (2011). ÄRI MAJANDUSKESKKOND. PHI Learning Pvt. OÜ
  • Pildikrediit: https://www.flickr.com/photos/wasdin/2393137359
  • Kujutise krediit: https://www.maxpixel.net/Finance-Remuneration-Plan-Business-World-Hand-541430