Psühhosotsiaalne vs psühholoogiline
 

Psühhosotsiaalne ja psühholoogiline on kaks sõna, mida sageli segatakse sõnadega, millel on samad tähendused. Tegelikult on need koormatud erineva tähendusega. Sõna "psühhosotsiaalne" kasutatakse "kogu ühiskonna vaimse käitumise" tähenduses. Teisest küljest kasutatakse sõna "psühholoogiline" tähenduses "vaimne käitumine". See on kahe sõna peamine erinevus.

Räägime psühhosotsiaalsetest seisunditest, kui selgitame ühiskonna teatud sektsiooni või kogu ühiskonna mõtteviisi. Teisest küljest püüame inimese psühholoogilistest probleemidest rääkides selgitada konkreetse inimese vaimset käitumist.

Inimese psühholoogilised seisundid sõltuvad mitmesugustest teguritest, näiteks psühhosotsiaalsete seisundite mõjust, tema reageerimisest elu nõudmistele jms. Psühholoogia sõltub väga palju temperamentlikest probleemidest, nagu viha, iha, ahnus, uhkus ja meeleheide, kui mõnda neist nimetada. Üldiselt öeldakse, et psühholoogilised muutused toimuvad inimeses tänu ülalmainitud erinevatele omadustele, mis temas esinevad.

Psühhosotsiaalsed tingimused sõltuvad ühiskonna indiviidide kollektiivsest psühholoogilisest käitumisest. Iga inimene panustab ühiskonna psühhosotsiaalsetesse tingimustesse. Oluline on teada, et psühhosotsiaalsed probleemid on seotud selliste haigustega nagu verejooksu häired, emotsionaalsed mõjud, kroonilised terviseprobleemid jms.

Oluline on märkida, et tugirühmad ja arstid peaksid tegelema ühiskonna psühhosotsiaalsete probleemidega. Nendel tugigruppidel oleks hea suhelda psühhosotsiaalsete probleemide käes kannatavate inimestega ja proovida need probleemid kenasti lahendada. Ühiskonna jaoks on hädavajalik õige teadlikkus psühhosotsiaalsetest probleemidest. Need on olulised erinevused psühhosotsiaalsete ja psühholoogiliste seisundite vahel.