Peamine vs liitnumbrid

Matemaatika võib olla lõbus neile, kes mõistetest aru saavad, kuid see võib olla õudusunenägu neile, kes võtavad seda juhuslikult. See kehtib väga hästi algarvu ja liitnumbri kontseptsiooni kohta, mis on üsna lihtne ja kergesti mõistetav. Kuid need, kes ei suuda neid kahte tüüpi numbreid eristada, saavad matemaatikaeksamitel sageli õnne. See artikkel toob esile algarvu ja liitnumbri erinevused, nii et need saavad lugejate silmis selgeks.

algarvud

Me teame, mis on naturaalarvud, kas pole? Kõiki numbreid alates aastast nimetatakse naturaalarvudeks ja kirjutatakse järgmiselt

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Nüüd on peaminister naturaalne arv, mis ei jäta järelejäänud osa, kui see jagatakse iseenda või ühega. Algarv ei ole teistega jagatav, välja arvatud need kaks arvu. See tähendab, et algarvul on ainult kaks tegurit, kuna see pole ühegi teise arvuga jagatav. Vaatame läbi näite.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Liitnumbrid

Igasugust naturaalarvu, mis on jagatav ühegi muu numbriga, välja arvatud üks ja ise, nimetatakse liitarvuks. Võtame näited.

9 on arv, mis on jagatav kolmega, peale arvu 9 ja 1, mis tähendab, et see on liitarv. Sama võib öelda numbrite 8, 10, 12, 15, 18 või muude sarnaste arvude kohta, kuna need on jagatavad arvuga, mis ei ole ise ja 1.

Huvitav on see, et välja arvatud 2, on kõik muud algarvud paaritu arvud, näiteks 3, 5, 7, 11, 13, 17 ja nii edasi. Kõik täisarvud, mis on suuremad kui 2 ja jagatavad kahega, on liitarvud. Sarnaselt, ehkki 5 on algarv, on kõik arvud, mis lõpevad 5-ga ja on suuremad kui 5, liitarvud.

0 ja 1 ei ole algarv ega liitarv.

Mis vahe on algarvul ja liitnumbril? • Kõiki naturaalarvu, mis on jagatavad ainult selle ja 1 kaudu, nimetatakse algarveteks. See tähendab, et neil pole muid tegureid peale ühe ja ühe. • Kõiki naturaalarvu, millel on lisaks veel ühele tegurile veel üks ja 1, nimetatakse liitarvudeks. • 2 on väikseim algarv. • Kõik numbrid, mis lõpevad 5-ga ja on suuremad kui 5, on liitnumbrid.