Lastekodu vs hooldekodu
 

Kuna lastekodul ja hooldekodul on sarnased eesmärgid, kuid mõne erinevusega, pöörake tähelepanu lastekodude ja hooldekodu erinevusele. Orv on sõna, mis toob ilma koduta ja näljaste lasteta pilte ilma vanemateta. Lastekodud on asutused, mille on asutanud valitsusasutused, valitsusvälised organisatsioonid, usaldusfondid ja eraisikud, et pakkuda majutuse ja hooldamise teaduskondi lastele, kes on kaotanud oma bioloogilised vanemad või kui nende vanemad ei suuda või ei taha neid kasvatada ja hooldada. Nendes hoolekandeasutustes on kogu maailmas olnud tava hoolitseda vanemate kaotanud või vanemate hüljatud laste eest. Viimasel ajal on lastekodudes populaarsemaks muutunud alternatiivsed süsteemid, mis vähendab nende arvu. Üks selline asutus on hooldekodu. Paljud inimesed ei mõista lastekodu ja hooldekodu erinevust. Selles artiklis püütakse tuua välja erinevused nende kahe süsteemi vahel, et pakkuda kodututele lastele tuge.

Mis on lastekodus?

Kodumaistele lastele elukoha ja toe pakkumiseks tutvustasid usuorganisatsioonid riigis lastekodusid. Nende arv suurenes, et hoolitseda vanemateta õnnetute laste või nende laste eest, kelle vanemad ei suuda neid hoida ja kasvatada. Valitsused mõistsid nende õnnetute laste olukorda, kes on haiguse või õnnetuse tõttu kaotanud oma bioloogilised vanemad, ja rajasid üle kogu riigi lastekodusid, et vältida nende laste väärkohtlemist ja hooletussejätmist. Kõige elementaarsemad lastekodud pakuvad orbudele peavarju ja toitu koos muude põhivajadustega. Mõned lastekodud pakuvad ka haridusvõimalusi ja loovad perekondliku õhkkonna, et hoolitseda väikeste laste emotsionaalsete vajaduste eest. Lastekodud saavad rahalist toetust mitte ainult valitsustelt, vaid ka rikaste inimeste usaldusfondidelt ja sihtasutustelt. Samuti saavad nad ühiskonnalt toetusi ja annetusi. Lastekodud hoiavad lapsi tavaliselt kuni teatud vanuseni ja nad saadetakse teistesse asutustesse, kui nad on saanud selle vanuse.

Erinevus lastekodus ja hooldekodus

Mis on hooldekodu?

Hooldekodu on ajutine kokkulepe, kus kodutut last kasvatavad teised inimesed kui tema bioloogilised vanemad, kuni keegi pole ta lapsendanud. See on asutus, mis hoolitseb peamiselt laste eest, kes tuli väärkohtlemise ja hoolimatuse tõttu perekonnast välja viia. Paljud perekonnad seisavad silmitsi rahaliste ja emotsionaalsete probleemidega, kui vanemad ei suuda oma laste eest hoolitseda. Laste perekonnast eemaldamise taga on mitmesuguseid põhjuseid, näiteks haigused, väärkohtlemine, hooletussejätmine, narkomaania, vägivald, vaesus jne. Selle süsteemi kohaselt paigutatakse laps, kes ei saa perega elada, asutuse või eramaja hoole alla, kusjuures konkreetne isik määratakse tema kasuvanemaks. See on humaanne viis perekondliku õhkkonna tagamiseks lapsele, kes ei saa elada oma perega. Suureks hooldajaks võib olla iga tubli inimene, kes soovib pakkuda parimat lastele, kelle eest ta hoolitseb.

Erinevus lastekodu ja hooldekodu hooldaja vahel

Mis vahe on lastekodu ja hooldekodu vahel?

• Lastekodu ja hooldekodu on hoolekandeasutused, mille eesmärk on hooldada ja toetada kodutuid, väärkoheldud ja hooletussejäetud lapsi.

• Lastekodud on vanadekodudest vanemad, kuid need on tänapäeval vähem populaarsed, kuna on teatatud halb infrastruktuurist ja laste väärkohtlemisest nendes asutustes.

• Teisest küljest on hooldekodud muutunud väga populaarseks, kuna neid peetakse kodututele lastele turvalisemaks ja toetavamaks.

• Üks omadus, mis eristab hooldekodusid lastekodudest, on see, et nad määravad iga lapse eestkostjaks vanemate hooldaja (hooldaja / hooldaja).

• Lastekodusid on seostatud madala hooldustasemega, halbade võimalustega ja kodutute laste hooletussejätmisega.

• Hooldekodud pakuvad mitte ainult paremaid võimalusi, vaid ka hoolitsejaid, kes on hoolitsevad ja armastavad.