Kinnismõte vs sund

Mõlemad terminid hõlmavad häiret; see võib jätta mulje, et nii kinnisidee kui ka sunn on sarnased.

Kinnisidee on psüühikahäire, mis viitab inimese meeles korduvatele ideedele või impulssidele. Kuigi enamasti hõlmaks mõtetes sisalduvate ideede ja impulssidega rahuldamist ootav soov, on mõnikord ideid ja impulsse soovimatu, muutes kinnisideega inimese vaimselt tasakaalustamata. Ka impulsid ja ideed võivad olla püsivad. Isegi kui kinnisideega inimene ei taha mõelda konkreetsele kinnisideele, mis tal on, jäävad ideed talle ikka meelde. Pealegi võib kinnisideega inimesel olla täiendavaid probleeme, kui ta keeldub selle konkreetse impulsi või idee välja mõtlemast. Ehkki kinnisideega tegelev inimene on hõivatud muude asjadega, kordub see mõte ikkagi ja tavaliselt häirib see selle konkreetse inimese mõtlemist.

Teisest küljest on sund ka psüühikahäire. Tegelikult on see aga tegevus. Ehkki kinnisidee hõlmaks impulsse või ideid, kaasneks sund teisiti. Sunniviisiline inimene kordab konkreetset toimingut, millele ta fikseeritakse. See korduv toiming muutub siis mõneti sunniviisilise inimese igapäevaseks rituaaliks. Selle häirega inimesel ei lakka kunagi tung konkreetset toimingut tegemast, mis muudab selle korduvaks ja sellest omakorda saab inimese rituaal.

Kinnismõtetega inimene oleks võrreldav katkise plaadiga. Isegi kui inimene keeldub mõtlemast seda konkreetset kinnisideed, ei saa inimene peatuda, sest see lihtsalt tuleb tagasi. Lisaks, kui inimene keelduks selle konkreetse idee või impulsi väljamõtlemisest, häiriks teda veelgi, mille tulemuseks oleks ka palju keerulisem psüühikahäire. Teisest küljest oleks sund väga võrreldav masinaga, mis on programmeeritud tegema ikka ja jälle sama asja. Ehkki ka see tung sundimisel teatud toimingut teha on püsiv, erineb see kinnisideest, kuna sund hõlmab toiminguid.

Vastupidi, kinnisidee võib tegelikult kaasa tuua sundi. Inimesel, keda tegevus fikseerib, oleks kindlasti kinnisidee. Näiteks võib inimene, kes sunnib kätepesemist, kinnisideeks olla puhas. Sellepärast teeb ta seda konkreetset sundi. Sel konkreetsel juhul ilmneb selgelt kinnisidee inimese poolt läbi viidud sundi kaudu.

KOKKUVÕTE:

1.Obsessioon piirdub mõistusega, samal ajal kui sund hõlmab tegevusi.

2. Kinnisidee hõlmab püsivaid ideid, sund aga püsivaid tegevusi.

3.Kinnisusega inimene oleks võrreldav katkise plaadiga. Teisest küljest oleks sund väga võrreldav masinaga, mis on ikka ja jälle programmeeritud samale asjale.

Viited