NSA vs CIA

NSA on Riiklik Julgeolekuagentuur ja CIA on Luure Keskagentuur. Nii NSA kui ka CIA on USA föderaalsed ametid, mis tegelevad riigi julgeoleku, korrakaitse ja luurega.

LKA on peamiselt seotud Ameerika Ühendriikidele olulise teabe kogumisega rahvusvaheliselt. LKA tegutseb kogu maailmas mitmesuguste esindajate kaudu, kes saadavad teavet oma peakorterisse Langleys, Virginias. LKA esindajad teevad asjakohase teabe kogumisel enamasti koostööd teiste rahvusvaheliste agentuuridega.

NSA-st pole eriti aru saadud. NSA peamine missioon on teabekindlus. See tähendab, et NSA vastutab võõraste luurekoodide purustamise eest turvatud arvutisüsteemide, krüptimise ja juurdepääsu juhtimise kaudu. NSA töötab koos keskse turvateenistusega. NSA tegeleb andmetöötlusega, krüpteerimisvõtmete genereerimisega USA-le ja välisteabe dekrüpteerimisega. NSA esindajad istuvad peamiselt peakorteris, mis asub Fort Meades, Marylandis.

LKA moodustati 18. septembril 1947 ja NSA moodustati
4. november 1962.

NSA on jagatud kaheks missiooniks: signaalide luure direktoraat (SID) ja
Teabekindluse direktoraat (IAD). SID loob luureandmeid välissignaalide kohta ja IAD kaitseb Ameerika infosüsteeme.
LKA-l on neli peamist direktoraati: luure direktoraat, riiklik salateenistus, tugidirektoraat ning teaduse ja tehnoloogia direktoraat.
Kokkuvõte:

1.NSA ja CIA on USA föderaalsed ametid, mis tegelevad riigi julgeoleku, korrakaitse ja luurega.
2.LKA loodi 18. septembril 1947 ja NSA moodustati 4. novembril 1962.
3.LKA on peamiselt seotud Ameerika Ühendriikide jaoks olulise teabe kogumisega rahvusvaheliselt.
4.NSA peamine missioon on teabekindlus. NSA tegeleb andmetöötlusega, krüpteerimisvõtmete genereerimisega USA-le ja välisteabe dekrüpteerimisega.
5.LKA tegutseb kogu maailmas mitmesuguste esindajate kaudu, kes saadavad teavet oma peakorterisse, mis asub Langleys, Virginias. LKA esindajad teevad asjakohase teabe kogumisel enamasti koostööd teiste rahvusvaheliste agentuuridega.
6.NSA esindajad istuvad peamiselt peakorteris, mis asub Fort Meades, Marylandis.
7.NSA on jagatud kaheks missiooniks: signaalide luure direktoraat (SID) ja teabekindluse direktoraat (IAD).
8.LKA-l on neli peamist direktoraati: luure direktoraat, riiklik salateenistus, tugidirektoraat ning teaduse ja tehnoloogia direktoraat.

Viited