Nüüd vs Tea

Selle kõige põhilisemas tähenduses ei tohiks sõnu „nüüd” ja „teada” üksteisega segi ajada, kuna „nüüd” tähistab aega, samas kui „tean“ tähendab mõistmist või teadmist. Selle all tähendab see, et millegi teadmine või teadmine tähendab, et olete oma peas mingi teabe sisestanud. Nagu näiteks siis, kui küsite: “Mis nüüd toimub?”, Küsite te praeguse tegevuse kohta praegusel ajal. Teises küsimuses „Kas tunnete kedagi nimega…” soovib see (sellelt, kellelt küsitakse) saada selle küsimuse kohta teadmisi või mõistmist.

“Nüüd” võib olla mitu rolli määrsõna, sidesõna, omadussõna ja nimisõna. Adverbina puudutab see praegust aega (välistab kõik tulevikus ja minevikus). Veel üks vanasõna „nüüd” määrang on lauses „Vastame nüüd eksamile!”, Kus toiming, mis tuleb korraga ära teha, on teatav kiireloomulisus. Kui kasutate niimoodi „nüüd”, siis „me ei saa praegu midagi teha”. Viitab sõnum pigem praegusele kui praegusele olukorrale. Sõna “nüüd” võib kasutada koos mõne ajaindikaatoriga ühes lauses, näiteks “… juba kümme päeva.” See tähendab, et mingi toiming või sündmus on juba mõnda aega kestnud kuni praeguseni. “Nüüd” võib olla eessõna avalduste või märkuste jaoks, mis nõuavad kellegi teise tähelepanu: “Mida sa siis teed?” Lisaks on sõna “nüüd” ka mitteametlik kasutamine, kui te pisut kõhklete, nagu lauses “ Kus me olime? ”

Mis puutub selle muudesse funktsioonidesse, siis võib „nüüd” toimida ka sõnaga „kuna” sarnase sidesõnana nagu lauses „Ta saab osta kalli nutitelefoni nüüd, kui tal on hästi tasustatav töö.” Nimisõnana tähendab Sõnal “nüüd” on sama tähendus või määratlus, kui seda kasutatakse vanasõna tähistamiseks. Näites: „Nüüd on ideaalne võimalus tunnistada oma tundeid tema vastu.” Sõnast „nüüd” on saanud teema ja seega lause nimisõna, säilitades praeguse aja sama tähenduse. Omadussõnana võib kasutada nüüd “nüüd”: “Naisterõivaste praegune ilme paelub moeasjatundjaid.” See “nüüd” mitteametlik kasutamine kirjeldab sõna “välimus” ja tähendab “uusimat moetrendi”.

Seevastu sõna “tean” kasutatakse verbina enamasti selle transitiivsetes või intransitiivsetes vormides, näiteks: “Ma tean, et ta oskab seda teha!” Selles näites on kindel veendumus või veendumus, et midagi tõesti aset leiab. Teises näites: „Tean kõike perioodilise tabeli elementide kohta.” See tähendaks, et teadmised on kindlalt meeles kinnitatud või vähemalt mällu kinnitatud.

Kokkuvõte:

1. “Nüüd” tähistab praegust aega, samas kui “teadma” tähendab mõistmist teatud teabe või teema osas.
2. “Nüüd” võib ka mitteametlikult kasutada omadussõnana ja kõnekäänduna määrsõnana.
3. Vanasõnaks võib „nüüd” osutada kiireloomulisusele ja haarata kellegi teise tähelepanu, kui ta on lause ees.
4. “Teama” kasutatakse enamasti tegusõnana.

Viited