Kui võtate grammatikatunde, on üks kõne põhiosasid, mida peate õppima. Läheme tagasi põhitõdede juurde ja õpime tundma nimisõnade ja tegusõnade erinevusi. Üllataval kombel ei tunne paljud inimesed ikkagi nende kahe erinevusi, ehkki need on igapäevaselt kasutatava keele lahutamatu osa.

Alustame siis õppimisega, millised on nende põhimääratlused. Nimisõna on kõneosa, mis viitab inimesele, kohale või asjale, kuid see võib viidata ka objektile, olekule, tegevusele või kontseptsioonile. Verb seevastu on kõne osa, mis näitab tegevust. Seda saab kasutada kas toetava verbina või ühendava verbina.

Mõned näited tegusõnadest hõlmavad rääkimist, kõndimist, lugemist, jooksmist või pesemist, kui neid kasutatakse tegevussõnadena. Verbe saab kasutada ka sündmuse tähistamiseks, näiteks siis, kui seda kasutatakse millegagi toimuva kirjeldamiseks, näiteks kõdunemine; ja tegusõnad võivad tähistada ka olemise seisundit, nagu eksisteerida või seista.

Järgmisena, mis on erinevad verbid? Valentsuse mõttes on olemas transitiivsed ja intransitiivsed verbid. Ainus subjekt on transitiivsed tegusõnad, otsese objekti suhtes kasutatakse intransitiivseid verbe.

Vahepeal liigitatakse nimisõnad mitmesse kategooriasse, sealhulgas õigete ja tavaliste nimisõnadega; loendatavad ja loendamatud nimisõnad; kollektiivsed nimisõnad; konkreetsed nimisõnad ja abstraktsed nimisõnad. Kokkuvõttes vastab nimisõna küsimusele „mis”, samas kui tegusõna on rohkem tegevussõna.

Kokkuvõte:

1. Nimisõna on osa kõnest, mis viitab inimesele, kohale või asjale, tegusõna aga kõneosa, mis viitab tegevusele.

2. Nimisõnu on mitut tüüpi, näiteks tavaline, tavaline, kollektiivne jne; samas kui verbe saab liigitada transitiivseteks ja mittetransitiivseteks.

3. Nimisõnad vastavad küsimusele: “Mis?”, Samas kui tegusõnad on märgusõnad, mis vastavad küsimusele: “Kuidas?”

Viited