Normid vs väärtused

Meie vanematele kuulekust peetakse meie ühiskonnas heaks väärtuseks ja ka normiks. Õpilased, kes näitavad üles austust oma õpetajate vastu, on sarnaselt nii väärtus kui ka norm kõigis ühiskondades ja kultuurides. Paljude jaoks on segane eristada ühiskonnas norme ja väärtusi nende ilmsete sarnasuste tõttu. Normid on enamasti sotsiaalne käitumine, mida ühiskonna inimestelt eeldatakse. Väärtused on seevastu meie uskumused selle kohta, mis on hea, õige või vale. Normide ja väärtuste vahel on palju rohkem erinevusi, mida selles artiklis rõhutatakse.

Mis on normid?

Ühiskondlikult vastuvõetavaid käitumisviise nimetatakse normideks. Need on viis ühtluse esilekutsumiseks ja hälbiva käitumise kontrollimiseks. Ühiskond kavandab ka viisi hälbivast käitumisest vabanemiseks, kuna inimesi karistatakse siis, kui neid nähakse ühiskonna normi rikkuvana. Norme ei tohi aga segi ajada kirjutatud ja kodifitseeritud seadustega ning seadusi rikkuvaid või neid rikkuvaid karistavad seadused. Sellisena on normid soovitav kirjutamata käitumisjuhend ja need ühiskonna liikmed, kes neid norme rikuvad, vaatavad ühiskonna tähelepanu alla ja austavad neid.

Varastel aegadel, kui norme ei töötatud välja selleks, et panna inimesi käitumisjuhendit järgima, pidid ühiskonnad sõltuma tabu käitumisest. Seda tehti selleks, et vältida inimeste soovimatut käitumist. Normide väljatöötamisega sai võimalikuks sotsiaalse korra jõustamine mitteametlikul viisil.

Kui osalete matustel, ei peaks te tõenäoliselt kontrollimatult naerma ega sigaretti võtma ja suitsetama hakkama. Samamoodi on pärast tennisevõistluse lõppu konkurendiga käte raputamine sotsiaalne norm, mida tuleb teha hoolimata sellest, kas olete võitnud või kaotanud. Välismaalasena on parem, kui inimene õpib rohkem tundma riigi sotsiaalseid norme, et käituda sotsiaalselt vastuvõetavas käitumises ja vastavalt sellele ka riietuda.

Mis on väärtused?

Isolatsioonis on keeruline elada ning ühiskonnas elades on oluline omada ususüsteemi, et tulla toime oma elus teiste inimeste ja olukordadega. Ühiskonnas orienteerumine muutub palju lihtsamaks väärtustega, mida on ühiskonna indiviidide jaoks teatud aja jooksul välja töötatud õige ja vale, õiglase ja õiglase, hea ja halva suhtes.

Enamik väärtusi õpitakse vanematelt, vanematelt, õpetajatelt ja usuraamatutest, kuigi on ka isiklikke uskumusi. Uskumused on oma olemuselt enamasti kultuurilised ja religioossed. Mõned väärtused, mida kultuurides üldiselt leitakse, on kaastunne, ausus, ausus, armastus, seks, sõprus ja palju muud. Tugeva veendumussüsteemi olemasolu võimaldab inimestel nendest väärtustest kinnipidamise tõttu elus keerulistest olukordadest läbi pääseda.

Mille poolest erinevad normid ja väärtused?

• Väärtused on veendumuste kogumid, mille üksikisik peab oma käitumist juhtima, samal ajal kui normid on ühiskonna kehtestatud käitumisjuhendid.

• Normid on ühiskonna kirjutamata seadused ja nende petmine toob kaasa raevukuse ja boikoteerimise, samal ajal kui väärtused on juhtpõhimõtted, mis aitavad inimestel enesekindlalt edasi liikuda keerulistes olukordades.

• Normid mängivad rolli väärtuste kujundamisel indiviidi meeles.

• Normid kehtestatakse väljastpoolt, samal ajal kui väärtused tehakse inimese sisemuses.

• Normid on konkreetsed käitumisjuhised, samal ajal kui väärtused pakuvad ainult kaudseid juhiseid.