Muusika, mis on nii oluline inimkogemus kui ka geneetiline protsess, mis peegeldab kognitiivseid võimeid, on arenenud ajastutest tagasi. See kajastab aju masinaid, hõlmates erinevaid kognitiivseid ressursse ja võimalusi, sealhulgas keel, ruum ja arvutusoskus, intelligentsusest rääkimata. Muusikatööstuse muutused viimase viiekümne aasta jooksul on laiendanud plaadistamise tegevust traditsioonilisest kontseptsioonist kunstiliseks ja kontseptuaalseks. Heliproovide paigutamine ja kujundamine, aga ka instrumentide paigutamine on suurendanud vajadust parema muusika järele. Sellesse protsessi on kaasatud erinevad osapooled alates hetkest, mil muusikaidee kontseptualiseeritakse kuni selle ellu saamiseni. Nende hulka kuuluvad muusika heliloojad, muusikakirjanikud ja muusikaprodutsendid, kui nimetada vaid mõnda.

Kes on muusikaprodutsent?

Need on inimesed, kes tegelevad muusika loomise produtsendiga ja kontrollivad põhimõtteliselt, et muusika kõlab hästi.

Muusikaprodutsentide rollide hulka kuuluvad;

  • See, et muusikud, näitlejad ja tantsijad oleksid muusikalistes lavastustes sünkroonis Muusikute ja inseneride ülevaatamine antud salvestussessiooni jaoks Vaadake tegevust etendustel, näiteks valgustus ja koreograafia Veenduge, et töö tehakse etteantud eelarve ja aja piires Reklaamige valmistoodet

Kes on siis muusika helilooja?

Need on isikud, kes kirjutavad või loovad laule või muusikalisi kompositsioone. Kui enamik algab noorena, siis teised algavad täiskasvanuna. Mõni osaleb tundides muusikakoostöö kunsti täiustamiseks, teiste jaoks aga loomulikult.

Muusikahelilooja kohustuste hulka kuulub;

  • Täiustage muusika kompositsioonikunsti, uurides muusikastiile ja -tüüpe Kirjutage originaalmuusika kompositsioone Tehke koostööd teiste muusikutega live-salvestustel ja etendustel Tehke uute laulude jaoks koostööd sõnade kirjutajatega Efektide loomine vanast muusikast

Muusikaprodutsendi ja helilooja sarnasused

  • Mõlemad on kaasatud alates hetkest, mil muusikaidee on kontseptualiseeritud kuni selle ellu viimiseni

Erinevused muusikaprodutsendi ja helilooja vahel

Definitsioon

Muusikaprodutsent on inimene, kes tegeleb muusika loomise produtsendiga ja teeb kindlaks, et muusika kõlab hästi. Teisest küljest on muusika helilooja inimene, kes kirjutab või loob laule või muusikalisi kompositsioone.

Rollid

Muusikaprodutsendi rollide hulka kuulub muusikute, näitlejate ja tantsijate sünkroonsuse tagamine lavalavastustes, muusikute ja inseneride palkamise jälgimine antud salvestussessiooni jaoks, etenduste, näiteks valgustus- ja koreograafiatoimingute tegevuse jälgimine, töö tagamine etteantud piires eelarve ja aeg, samuti valmistoote reklaamimine. Teisest küljest hõlmab helilooja roll muusikalise kompositsioonikunsti täiustamist, uurides muusikastiile ja -tüüpe, kirjutades originaalseid muusikakompositsioone, töötades koos teiste muusikutega elavatel salvestustel ja etendustel, töötades koos laulusõpradega uute laulude jaoks ja luues uusi kompositsioonid vanamuusikast.

Muusikaprodutsent vs muusikahelilooja: võrdlustabel

Muusikaprodutsendi ja helilooja kokkuvõte

Muusika olulisust inimelus inimliku mõtte, inimliku sisu ja kujutlusvõime hõlbustamise kaudu ei saa eirata. Kui muusikaprodutsent tegeleb muusika loomise produtsendiga ja teeb kindlaks, et muusika kõlab hästi, kirjutab või loob muusika helilooja laule või muusikateoseid. Mõlemad mängivad selles protsessis suurt rolli. Seetõttu on oluline, et neile kahele austataks rolli, mida nad mängivad magusate meloodiate ja häälitsuste ellu viimisel.

Viited

  • Virgil Moorefield. Lavastaja heliloojana: levimuusika helide kujundamine. MIT Pressikirjastus, 2010. https://books.google.co.ke/books?id=PZ0R4_Oxr-4C&printsec=frontcover&dq=Diference++music+producer+and+composer&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwij-7fBicjiAhUMrxoKHZuACi=Q 20music% 20producer% 20and% 20composer & f = false
  • Michael Zager. Muusikalavastus: produtsentidele, heliloojatele, arranžeerijatele ja üliõpilastele. Scarecrow Press Publishers, 2011. https://books.google.co.ke/books?id=5WY6yRDqRAoC&printsec=frontcover&dq=Diference++music+producer+and+composer&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwij-7fBicjiAhUMrxoKHZuACi%M%A2 20tootja% 20ja% 20komposer & f = vale
  • Arnold S & Valk M. Filmi käsiraamat. Routledge Kirjastus, 2013. https://books.google.co.ke/books?id=3FdV5OYBsWUC&pg=PT335&dq=Difference++music+producer+and+composer&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwij-7fBicjiAhUMrxoKHZuACiQ% 20tootja% 20ja% 20komposer & f = vale
  • Pildikrediit: https://pxhere.com/et/photo/994387
  • Pildikrediit: https://pxhere.com/et/photo/1534225