Erinevad tegurid, näiteks kaasaegne, taskukohane ja usaldusväärne kommunikatsioonitehnoloogia, on teinud ettevõtetele hõlpsaks tegutsemise muudes riikides peale emamaa. Rahvusvahelised ettevõtted klassifitseeritakse lähtuvalt äristruktuurist, pakutavatest toodetest ja teenustest ning ka investeeringu liigist. Äristruktuuril põhinevate rahvusvaheliste ettevõtete näited hõlmavad rahvusvahelisi ja riikidevahelisi korporatsioone. Need kaks moodustavad rahvusvahelise äritegevuse aluse. Kuna nad tegutsevad sarnastes tingimustes, tähistatakse rahvusvahelisi ja riikidevahelisi korporatsioone mõnikord ühega. See ei tohiks aga nii olla, kuna neil on erinevaid erinevusi.

Mis on rahvusvaheline?

See on ettevõte, millel on varasid ja rajatisi ühes või mitmes riigis, välja arvatud koduriigis, ning tal on tsentraliseeritud kontor, kus koordineeritakse ülemaailmset juhtimist. Otsuste tegemine mõjutab seega kõiki tütarettevõtteid kogu maailmas.

Mis on riikidevaheline?

Need on ettevõtted, mis tegutsevad teistes riikides peale koduriigi ja millel puudub tsentraliseeritud juhtimissüsteem. Järelikult tehakse otsused vastavalt töötsoonile. Teistes riikides tegutsevaid sarnaseid ettevõtteid ei saa nimetada tütarettevõteteks, kuna juhtimissüsteem pole tsentraliseeritud. Ka riikidevahelised ettevõtted pole lojaalsed tegutseva riigi väärtussüsteemile, vaid on keskendunud ettevõtte laiendamisele.

Rahvusvaheliste ja riikidevaheliste sarnasused

  • Mõlemal on välismaised tütarettevõtted ja nad tegutsevad ülemaailmselt Mõlemal on kohalikud teenused ja ka tootmine mõjutavad tööhõivet, elatustaset ja leibkonna sissetulekuid

Erinevused rahvusvaheliste ja riikidevaheliste vahel

Definitsioon

Hargmaine tähendab korporatsiooni, millel on varasid ja rajatisi ühes või mitmes riigis, välja arvatud koduriigis, ning millel on tsentraliseeritud kontor, kus koordineeritakse ülemaailmset juhtimist. Teisest küljest tähendab riikidevaheline ettevõte korporatsiooni, mis tegutseb teistes riikides peale koduriigi ja millel puudub tsentraliseeritud juhtimissüsteem.

Operatsioonid

Kui rahvusvahelistel ettevõtetel on tütarettevõtted teistes riikides, siis rahvusvahelistel ei ole tütarettevõtteid teistes riikides.

Otsuse tegemine

Rahvusvahelised otsused tehakse kodumaal ja neid tuleks teha kõikides tütarettevõtetes kogu maailmas. Teisest küljest teevad otsuseid rahvusvahelises korporatsioonis üksikud rahvusvahelised ettevõtted.

Kohalikud turud

Rahvusvahelised ettevõtted seisavad kohalike turgude osas silmitsi piirangutega, kuna neil on tsentraliseeritud haldussüsteemid. Teisest küljest on riikidevahelistel ettevõtetel vabadus teha otsuseid iseseisvalt, lähtudes kohalikest turgudest.

Rahvusvaheline vs. riikidevaheline: võrdlustabel

Kokkuvõte rahvusvahelisest vs.

Kui nii rahvusvahelised kui ka rahvusvahelised ettevõtted tegutsevad globaalselt, siis rahvusvahelistel korporatsioonidel on tsentraliseeritud globaalne juhtimissüsteem, rahvusvahelistel korporatsioonidel aga puudub tsentraliseeritud juhtimissüsteem. Sel põhjusel tehakse äriotsuseid erinevatel tasanditel. See piirab otsuseid, mida üksikud rahvusvahelised korporatsioonid saavad teha. Mõlemad on siiski kaupade ja teenuste pakkumise ning töökohtade loomise kaudu majandusarengu olulised panustajad.

Viited

  • Dunn C & Bornschier V. Globaalse konflikti tulevik. SAGE Kirjastus, 1999. https://books.google.co.ke/books?id=WaSZ9MG8b9EC&pg=PA180&dq=difference+bet+multinational+and+transnational&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwiKkqqtxtniAhV9SxUIHQCiDG%E%20 vale
  • N. Anguelov. Poliitika ja poliitiline teooria kaubandustavas: rahvusvahelised korporatsioonid ja globaalsed valitsused. Springeri Kirjastus, 2014. https://books.google.co.ke/books?id=BP2nAwAAQBAJ&pg=PT8&dq=difference+bet+multinational+and+transnational&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwiKkqqtxtniAhV9SxUIHQCiD%%Ang20 vale
  • Dunning John. Rahvusvaheline ettevõte (RLE International Business). Routledge Kirjastus, 2013. https://books.google.co.ke/books?id=t4Qnj7TUXeMC&printsec=frontcover&dq=difference+bet++ultinational+and+transnational vale
  • Kujutise krediit: https://pixabay.com/de/illustrations/gesch%C3%A4ft-global-unternehmen-3443608/
  • Kujutise krediit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Multinational_corporation_-_panoramio.jpg