Uurimistööde kirjutamiseks on erinevad stiilid, mida järgitakse kogu maailmas. Enamik teadlasi järgib peamiselt kahte tüüpi kirjutamisvorme, nimelt MLA ja APA. Kui humanitaarteaduste ja vabade kunstide uurimistöödes järgitakse MLA stiili, siis sotsiaalteadustes järgitakse APA kirjutamisstiili.

Mis vahe on neil kahel stiilil? APA stiilis uurimistöö sisaldab järgmisi jaotisi: tiitelleht, kokkuvõte, põhiosa ja viited. Tiitelleht sisaldab paberi pealkirja, rida ja institutsiooni / organisatsiooni, millega autor on seotud. APA juhistes rõhutatakse ka tiitellehel jooksvate pea- ja lehenumbrite kasutamist.

Kokkuvõte algab uue lehega. Pealkiri „Abstraktne” tuleks kirjutada lehe keskele. Lehe päis peaks vaikimisi ilmuma lehel Abstraktne. Selle lehe sisu peaks esitama lühikese kokkuvõtte paberi peamistest teemadest, kui sõnade arv ei ületa 200. Samuti on heaks tavaks loetleda märksõnad kokkuvõtte lõpus.

Põhiosa kirjutamisel tuleks keskenduda sisu visuaalsele atraktiivsusele. APA juhistes soovitatakse sisu toetamiseks kasutada tabeleid ja graafikuid ning muid visuaalseid abivahendeid, mida on lihtne dešifreerida.
Viidete osa peaks sisaldama tähestikulist loetelu kõigist viidetest, millega autor uurimistöö käigus konsulteeris. Viidete loendil peab olema pealkiri, mille keskpunkt peaks olema lehe ülaosast ja kahe vahega.
Vastupidiselt APA stiilile ei soodusta MLA kirjutamisstiil eraldi tiitellehe kasutamist. Esimese lehe vasakus ülanurgas peaksid peale kuupäeva olema autori, juhendaja ja kursuse nimed. MLA juhistes rõhutatakse kahe vahega teksti kasutamist esimesel lehel.

Leheküljenumbrid peaksid ilmuma paremas ülanurgas. MLA kirjutamisstiil julgustab põhisisu kasutama nummerdatud jaotiste pealkirju. Viidete loetelu on sisulehtede järel lehel Teoste tsiteeritud. Viited on nummerdatud ja autori perekonnanimi tuleks tähestikku kirjutada. Jällegi julgustatakse kahe vahega teksti kasutamist. Viite pealkiri tuleks alla kriipsutada või jutumärkidesse lisada.

Nii MLA kui ka APA kirjutamisstiilidel on oma unikaalsed omadused. On teadlasi, kes pooldavad MLA kirjutamisstiili, kuna see aitab sisu hõlpsamini korraldada ja on kõige levinum stiil. Siiski on ka teadlasi, kes eelistavad APA stiili, kuna see keskendub olulise teadusliku kirjanduse esitlemisele professionaalsel viisil.

Kokkuvõte:
1. Humanitaarteaduste ja vabade kunstide kategoorias eelistatakseMLA-stiili, sotsiaalteadustes aga APA-stiili.
2.MLA stiil ei sisalda eraldi tiitellehte, APA stiil aga eraldi tiitellehte.
3. Viited on loetletud lehel Work Cited MLA-stiilis, APA-stiilis on aga viiteleht.
4.APA stiil keskendub sisu toetamisele visuaalsete abivahenditega, samas kui MLA stiil ei propageeri selliste abivahendite kasutamist.

Viited