Ltd vs Pvt Ltd

Ltd viitab aktsiaseltsile ja Pvt Ltd osaühingule.

Äriühingut nimetatakse osaühinguks, kui kõik selle aktsiad on erakätes. Firma Pvt Ltd kuulub promootorite rühmale. Teisest küljest on aktsiaseltsi aktsiad avatud kõigile. Ettevõte ei ole üksikute elluviijate käes, vaid üldsus omab seda.

Kahes tüüpi ettevõttes on erinev aktsionäride arv. Osaühingutes peaks aktsionäride minimaalne arv olema kaks ja maksimaalselt 50. Teisest küljest on aktsiaseltsi aktsiaseltsis minimaalne aktsionäride arv seitse ja aktsionäride maksimaalsele arvule piirang puudub.

Aktsiatest rääkides saab aktsiad aktsiaseltsis vabalt võõrandada, osaühingus see aga pole võimalik. Kui kunagi tuleb Pvt Ltd ettevõtte aktsiad võõrandada, tuleb küsida aktsionäride nõusolekut. Pvt Ltd ei saa oma aktsiate avalikku pakkumist teha. Vastupidi, Ltd ettevõtted saavad teha avaliku pakkumise kuulutuste kaudu.

Aktsiaseltsi aktsiad on noteeritud börsil, osaühingu puhul see aga puudub. See tähendab, et börsil toimub kauplemine Ltd-ga ettevõttega ja Pvt Ltd-ga ei juhtu midagi sellist.

Osaühing on seltsingühing, kus aktsiaselts on täieõiguslik juriidiline isik.

Aktsiaseltsidele kehtivad ranged reeglid ja nõuded. Teisest küljest ei kehti osaühingule sellised ranged reeglid ega nõuded.

Kokkuvõte

1. Äriühingut nimetatakse osaühinguks, kui kõik selle aktsiad on eravalduses, aktsiaseltsi aktsiad on aga kõigile avatud.

2. Ettevõtte Pvt Ltd omanik on promootorite rühm. Teisest küljest ei kuulu aktsiaselts mõne üksiku projekti elluviija kätte, vaid see kuulub avalikkusele.

3. Osaühingutes peaks aktsionäride minimaalne arv olema kaks ja maksimaalselt 50. Teisest küljest on aktsiaseltsi aktsiaseltsis minimaalne aktsionäride arv seitse ja aktsionäride maksimaalsele arvule piirang puudub.

4. Aktsiaseltsi aktsiad on noteeritud börsil, osaühingu puhul see aga puudub.

Viited