Olenemata asjaoludest, kui olete pool, kes talub vääriti, põhjustab see, et otsite ühte neist kahest asjast: õiglust või kättemaksu. Millised on nende kahe peamised erinevused? Õiglust defineeritakse põhimõtteliselt moraalse õigluse mõistena, mis põhineb õigluse, eetika, võrdsuse ja seaduse reeglitel. Kättemaks seevastu viitab tegevusele, mille üksikisik võtab vastusena õiguserikkumisele.

Näiteks kui olete sattunud autoõnnetusse ja olete mingil määral vigastatud, antakse õiglus kätte pärast seda, kui kohus rakendab otsuse õnnetuse põhjustanud teise isiku või poole suhtes. Kättemaks oleks siis, kui teete teisele inimesele midagi kahjulikku, lihtsalt selleks, et saaksite otsida oma isiklikku kättemaksu.

Põhimõtteliselt tehakse kättemaksu, et rahuldada rikkumise all kannatanud osapoolt, samal ajal kui õiglust tehakse selleks, et tuua ühiskonnale õiglust. Teine hea viis peamiste erinevuste tuvastamiseks nende kahe vahel on see, et õiglus on see, mida tuleks teha, ja kättemaks on see, mida tuleks teie arvates teha.

Õiglusel on positiivne varjund, mis tähendab, et õigluse seadused kehtivad kõigile. Kättemaks põhjustab enamasti negatiivseid emotsioone, sest selle asemel, et lubada kohtutel karistada inimest, kes pani toime teie vastu õigusvastase teo, sarnaneb see teisele inimesele: „Ma teen teid selle eest!“ kaasneb kibedus ja viha. Lihtsalt öeldes on õiglus isetu, kättemaks aga isekas.

Üldisemalt öeldes tähendab õiglus valitsuse täidetavaid seadusi, tagamaks, et neid, keda see valitseb, koheldaks õiglaselt. Kättemaks võib hõlmata üksikisiku katset kiirendada valitsuse vastutust isikliku rahulolu eest õiguserikkumiste vastu. Lõpuks võib kättemaks anda teile isikliku rahulolu, kuid sammud, mida te selle saavutamiseks teete, ei pruugi olla õiglased. Õiglus, kui seda hästi teostatakse, loob harmoonia ja suletuse kõigile asjaosalistele.

Kokkuvõte:

1. Õiglus hõlmab moraalse õigluse mõisteid, kättemaks keskendub aga rohkem isiklikule vendettale.

2. Õigusemõistmist tagavad kohtud, samas kui kättemaksu „täidab“ üksikisik, kes soovib õiguserikkumise eest kättemaksu.

3. Õiglus on positiivne, kättemaks aga negatiivne.

4. Õiglus toob kaasa suletuse, kättemaksu tulemuseks on isiklik rahulolu.

Viited