Üsna sageli eksivad inimesed terminitega iisraellased ja heebrealased. Sellisena lõpevad nad omavahel vahetamise ja kasutamisega üksteise asemel ning räägivad inimterühmadest, millele terminid viitavad. Siiski on erinevaid aspekte, mis neid kahte eristavad ja peaksid aitama erinevusi välja tuua.

Üldiselt tähendavad terminid iisraellased ja heebrealased samu inimesi. Need on inimesed, kes arenesid Aabrahamist läbi oma poja Iisaku, seejärel Iisaki poja Jaakobi kaudu. See oli rahvas, kelle Jumal oli lubanud ja valinud, nagu Vanas Testamendis kirjas, 1. Moosese raamatu 12: 1-3. Mõlemad mõisted selgitavad nende inimeste päritolu või tausta mõnda aspekti.

Kes on heebrealased?

Heebrea keelt kasutatakse esimest korda Aabrahami käsitlevates pühakirjades. Seda kasutatakse ka Joosepist ja seejärel Aabrahami järeltulijatest Iisaki ja Jaakobi kaudu rääkimiseks. Mõiste ei ole etnonüüm, kuid seda kasutatakse enamasti semitiidi keelt kõnelevate iisraellaste sünonüümina. See oli nii eriti monarhia-eelsel perioodil, kui nad olid nomaadid. Ka varakristluses kasutatakse seda mõistet juutide kristlaste, mitte paganate kristlaste ja judaistide asemel.

Heebrea piiblis kasutatakse terminit heebrea keel, et viidata iisraellastele, kui nad tutvustavad end välismaalastele.

Kes on iisraellased?

Mõiste iisraellased viitab 12 Iisraeli hõimule. Piiblist sai Jaakob Iisaki õnnistatud pojaks tema vanema venna Eesavi asemel, kuna viimane vihastas Jumalat. Eesav müüs oma pärandi kausitäie eest, muutes jumala vihaseks ja talle ei antud õnnistusi, mida ainult tema kui esimene, kes oli üsast lahkunud, oleks võtnud. Selle asemel sai Jaakob õnnistuse ja kuna pärand kuulus siis talle ning ta hakkas hiljem head tegema, õnnistas Jumal ja muutis ta nime Iisraeliks. Täisealiseks saades sündis ta 12 poega, kellest said hiljem Iisraeli 12 hõimu isad. Hõimud laienesid ja neist sai Iisraeli rahvas ning nemad, määratud iisraellased.

Võimalik korrelatsioon iisraellased ja heebrealased

Juudi entsüklopeedia väidab, et terminid iisraellased ja heebrealased viitavad samadele inimestele. Veel öeldakse, et enne Kaanan ja Iisraeli maade vallutamist nimetati neid heebrealasteks. Kuid mõned teadlased väidavad ka, et seda terminit kasutatakse iisraellaste kohta harva ja seda võidakse kasutada erandlikes ja ebakindlates olukordades, näiteks kui neid nimetatakse rändajateks või orjadeks.

Erinevus iisraellaste ja heebrealaste vahel

  1. Iisraellaste ja heebrealaste tähendus

Mõistet iisraellased on kasutatud viitamiseks “Jumalaga maadlemisele”, kuna Jacobile on öeldud, et ta on seda teinud Jumala õige mehega, samal ajal kui termin heebrea keeles tähendab teatud tüüpi inimesi, kes olid rändajad.

  1. Päritolu

Heebrealased rändasid ja asusid elama Palestiina sisemaale. Iisraellased seevastu rändasid ja asusid elama põhja poole ning säilitasid nime Iisraellased.

  1. Omadused

Iisraellased said pärast suurt jagunemist suurimaks ja jõukamaks, heebrealased aga väiksema ja vähem jõuka rühmana.

  1. Koostis

Iisraelilasi seostatakse selles ajastuses juutide, mitmesuguste kristlaste ning moslemite, baha’ide ja teiste uskude inimestega, kes kõik elavad tänapäeva Iisraeli rahvas. Heebrealased on hõimurühma liikmed, millel on ühine ajalooline minevik, perekonnaõpetus ja religioosne usk. Nad ei lasknud oma kultuuri maha, kuigi pärast suurt jagunemist.

Iisraellased vs heebrealased: võrdlustabel

Kokkuvõte iisraellastest vs. Heebrealased

Neid kahte mõistet on pidevalt kasutatud Aabrahami, tema poja Iisaki ja pojapoja Jaakobi lihalike järeltulijate kirjeldamiseks. Seda on Uues Testamendis pidevalt näha. Ehkki mõisted on nende piire tõmbavate aspektide olemuse osas segased, aitab Uue Testamendi lõigu konteksti põhjalik uurimine erinevusi märgata. Ainult mõnel üksikul juhul on Uue Testamendi sõnadele antud eriline tähendus, mis nõuab pühakirjade hoolikat uurimist.

Viited

  • "Kas on erinevusi heebrealaste, juutide ja iisraellaste vahel? | Timberlandi Kristuse kirik". Timberlandi Kristuse Kirik, 2018, https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites/. Juurdepääs 2. oktoobril 2018.
  • "Mis Piiblis on erinevus heebrea, iisraellase ja juudi vahel?". Catholic365, 2018, http://www.catholic365.com/article/3399/in-the-bible-what-is-the-difference-between-a-hebrew-an-israelite-and-a-jew.html. Juurdepääs 2. oktoobril 2018.
  • Pildikrediit: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Ercole_de% .jpg
  • Pildikrediit: https://www.flickr.com/photos/136041510@N05/24354408382