Irratsionaalsed vs ratsionaalsed numbrid

Ratsionaalarv ja irratsionaalarv on mõlemad reaalarvud. Mõlemad on väärtused, mis tähistavad kindlat kontinuumi teatud kogust. Matemaatika ja numbrid ei ole igaühe tass teed, nii et mõnikord on mõnedel inimestel segane eristada, milline neist on ratsionaalne ja milline on irratsionaalne number.

Ratsionaalarv

Ratsionaalne arv on tegelikult ükskõik milline arv, mida saab väljendada murdosaga kahest täisarvust x / y, kus y või nimetaja ei ole null. Kuna nimetaja võib olla võrdne ühega, võime järeldada, et kõik täisarvud on ratsionaalne arv. Sõna ratsionaalne tuletati algselt sõna suhtest, kuna jällegi saab neid väljendada suhtega x / y, arvestades, et mõlemad on täisarvud.

Irratsionaalne arv

Irratsionaalsed numbrid, nagu selle nimi võib viidata, on numbrid, mis pole ratsionaalsed. Neid numbreid murdosa kujul kirjutada ei saa; kuigi võite selle kirjutada kümnendsüsteemis. Irratsionaalsed numbrid on reaalarvud, mis pole ratsionaalsed. Irratsionaalsete arvude näited hõlmavad järgmist: kuldne suhe ja ruutjuur 2, kuna te ei saa kõiki neid numbreid murdarvuna väljendada.

Irratsionaalsete ja ratsionaalsete numbrite erinevus

Siin on mõned erinevused, mida tuleks õppida mõistlike ja irratsionaalsete arvude kohta. Esiteks, ratsionaalsed numbrid on numbrid, mida saame kirjutada murdarvuna; neid numbreid, mida me murdudena väljendada ei saa, nimetatakse irratsionaalseteks, täpselt nagu pi. Number 2 on ratsionaalne arv, kuid selle ruutjuur ei ole. Võib kindlalt öelda, et kõik täisarvud on ratsionaalsed numbrid, kuid ei saa öelda, et kõik mitte-täisarvud oleksid irratsionaalsed. Nagu eespool öeldud, saab ratsionaalseid numbreid kirjutada murdosadena; siiski võib seda kirjutada ka kümnendkohtadena. Irratsionaalseid numbreid saab kirjutada kümnendkoha täpsusega, kuid mitte murdudena.

Eespool öeldut vaadates võib pääseda sellest, et mõistaksite, milline on nende kahe erinevus.

Lühidalt: • kõik täisarvud on ratsionaalsed numbrid; kuid see ei tähenda tingimata, et kõik mitte-täisarvud on irratsionaalsed. • ratsionaalseid numbreid saab väljendada nii murdarvu kui ka kümnendkoha täpsusega; irratsionaalseid numbreid saab väljendada kümnendarvuna, kuid mitte murdarvuna.