Arved on olulised tänapäeva tavapärases äritegevuses. Need toimivad tõendina tehtud tehingute kohta ja võivad olla lähtepunktiks varasematele tegevustele. Arve on kahte peamist tüüpi; maks ja jaemüük. Maksuarved on arve, mis väljastatakse registreeritud ettevõtte müüjalt teisele kauba müügi või teenuse osutamise ajal. Ostja ei ole siin ostetud toodete lõpptarbija. Jaemüügiarve on dokument, mille müüvad ärimüüjad lõpptarbijale. Maksuarved on olulised, kuna need kasutavad maksukrediiti. Jaemüügiarved on olulised, kuna nad nõuavad klientidelt maksete tegemist osutatavate teenuste või neile tarnitud kaupade eest.

Mis on arve?

Arve on dokument, mida kasutatakse peamiselt tehingu kirjendamiseks. Dokument sisaldab arvestust müüdud eseme ja sellega seotud rahasumma kohta. Arve nimetatakse ka arveks. Dokumenti kasutatakse enne kaupade või teenuste eest tasumist. Teave on kasulik nii müüjale kui ostjale. Müüja kasutab arhivaalide abil ostjatega arvete koostamiseks ühendust. Arved on kasulikud, et pidada arvestust klientide poolt võlgnetava kogusumma kohta.

Arve on ostjale kasulik, kuna seda saab kasutada raamatupidamise ja müüja vastutuse jaoks, eriti kui kaubad või teenused ei vasta ootustele ja nõutakse tagasimakseid. See kommertsriist luuakse kahes eksemplaris, originaaleksemplari jäetakse müüjale ja koopia väljastatakse ostjale. Tavalisel arvel on järgmised üksikasjad:

 • Arve väljastamise kuupäev Arve number Andmed ostja kohta Andmed müüja kohta Kogus Koguse hind Koguhind Allahindlused Müügiagendi allkiri

Mis on maksuarve?

Maksuarve on juriidiline dokument, mis väljastatakse registreeritud ostjale (tavaliselt mitte lõpptarbijale) registreeritud müüja poolt müümise ajal. Arved koostatakse kolmes eksemplaris; üks väljastatakse ostjale ja kaks eksemplari reserveeritakse müüjale. Lõplik koopia esitatakse hiljem olulisele valitsusasutusele.

Maksuarved on olulised igas riigis, kuna tehingute kajastamisel mängivad nad antud riigi maksusüsteemis võtmerolli. Raamatupidamisarvestuse jaoks esitatakse maksualanduste võimaldamiseks iga majandusaasta lõpus maksuarvete sisu asjaomasele asutusele. Need arved on valitsusele olulised, kuna need omakorda takistavad maksudest kõrvalehoidumist. Tavaline maksuarve koosneb järgmistest osadest:

 • Arve väljastamise kuupäev Arve number Andmed ostja kohta (nimi ja aadress) Andmed müüja kohta (nimi ja aadress) Vastav maksukood Kaupade kirjeldus Kogus Hind üksuse kohta Iga üksuse eest võetav GST (kui see on asjakohane) Tasutud maksusumma Kogumaksumus koos maksuga või GST (vajaduse korral) Vastava allakirjutanu allkiri

Arve ja maksuarve erinevus

 1. Definitsioon

Maksuarve on valitsuse poolt seaduslikult tunnustatud dokument, mille volitatud edasimüüja väljastab ostjale. See näitab kauba või teenuse vahetamise eest makstavat maksusummat. Arve on ostja poolt müüjale väljastatud dokument, milles on ära toodud vahetatud kaupade või teenuste eest tasumisele kuuluv summa.

 1. Sisu

Mõlemad dokumendid sisaldavad sarnast sisu, kuid seal on mõned erinevused. Maksuarve sisaldab lisaklauslit, mis näitab makstavat maksu või GST-i summat. Arvel puudub maksutähis.

 1. Ettevalmistus

Maksuarve koostatakse kolmes eksemplaris. Üks eksemplar ostjale, üks müüjale ja teine ​​asjaomasele valitsusasutusele. Tavaline arve väljastatakse ostjale kahes eksemplaris ja teine ​​jäetakse müüja hooleks.

 1. Vastuvõtja

Maksuarve väljastatakse teisele ettevõttele või ettevõttele sageli toodete eest, mida müüakse edasi või kasutatakse tootmisprotsessis. Sageli väljastatakse arve lõpptarbijale.

 1. Objektiivne

Maksuarve põhieesmärk on makstud toodete või osutatud teenuste eest maksmine. Maksuarve peamine eesmärk on kasutada maksusoodustust või maksuvabastust.

 1. Tingimused

Maksuarve väljastamisel peavad nii andja kui ka saaja olema registreeritud ja volitatud edasimüüjad. Tavaarvete puhul peab müüja olema ainult registreeritud ettevõte või ettevõte.

Arve vs maksude arve: võrdlustabel

Arve ja maksuarve sarnasused

 • Mõlemat dokumenti kasutatakse tehingute kirjetena. Mõlemad dokumendid on vaieldamatud. Mõlemad on juriidiliselt tunnustatud vahendid ja neid saab kohtus tõendina kasutada. Mõlemad sisaldavad üksikasju nii müüja kui ostja kohta ning kaupade ja teenuste lühikirjeldust.

Arve ja maksude arve kokkuvõte

 • Maksuarve on dokument, mida kasutatakse tehingute ajal kauba või teenuse vahetamise eest makstava maksusumma näitamiseks. Arvel näidatakse summa, mille ostja peaks müüjale kauba või teenuse ostmise eest maksma. Maksuarveid saavad väljastada ainult registreeritud edasimüüjad antud piirkonnas kehtiva maksuseaduse alusel. Maksuarved koostatakse kolmes eksemplaris, tavalised arved aga kahes eksemplaris.

Viited

 • Aamer, M. (2015). Microsoft Dynamics AX 2012 R3 finantsjuhtimine. Packt Publishing Ltd.
 • Schenk, A. (1989). Käibemaks: näidisstatuut ja kommentaar: Ameerika Advokatuuri maksukorralduse sektsiooni käibemaksukomitee aruanne. Ameerika advokatuur. Maksustamise jaotis. Käibemaksukomitee.
 • Archer, W., & Jr, W. V. R. (2000). Föderaalse tulumaksu asendamise mõju üksikisikutele ja perekondadele: komitee trükis, viiside ja vahendite komitee, USA esindajatekoda. Kirjastus DIANE.
 • Kujutise krediit: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Vendor_ID_Invoice.png/648px-Vendor_ID_Invoice.png
 • Pildikrediit: https://www.flickr.com/photos/chris_j_b/24794172064