Peamine erinevus Homo ja Lumo vahel on see, et HOMO annetab elektrone, LUMO aga elektronid.

Mõisted HOMO ja LUMO on üldkeemia alateema “molekulaarse orbitaalteooria” all. Mõiste HOMO tähistab “kõige hõivatud molekulaarset orbitaali”, samas kui termin LUMO tähistab “madalaimat hõivatud molekulaarset orbitaali”. Me kutsume neid “piiriäärseteks orbitaalideks”. Molekulaarne orbitaal annab elektronide kõige tõenäolisema asukoha aatomis. Molekulaarsed orbitaalid moodustuvad kahe eraldi aatomi aatomorbitaalide kombinatsioonist, et jagada nende elektronid. See elektronide jagamine moodustab aatomite vahel kovalentse sideme. Nende molekulaarsete orbitaalide moodustamisel jagunevad nad kaheks vormiks HOMO ja LUMO.

SISU

1. Ülevaade ja peamised erinevused
2. Mis on Homo
3. Mis on Lumo
4. Kõrvuti võrdlus - Homo vs Lumo tabelina
5. Kokkuvõte

Mis on Homo?

HOMO tähistab kõrgeimalt hõivatud molekulaarset orbitaali. Nendes molekulaarsetes orbitaalides olevaid elektrone saab annetada LUMO tüüpi molekulaarsetele orbitaalidele. Selle põhjuseks on see, et need molekulaarsed orbitaalid sisaldavad nõrgalt seotud elektrone. Need molekulaarsed orbitaalid on kovalentse keemilise sidumise jaoks kõige kättesaadavamad vormid. Nende molekulaarsete orbitaalide olemasolu on nukleofiilsete ainete jaoks iseloomulik.

HOMO-l on vähe energiat. Seetõttu kipuvad elektronid neis molekulaarsetes orbitaalides hoidma; sest elektronid proovivad kõigepealt täita madalad energiatasandid. Seetõttu kutsume neid “okupeeritud orbitaalideks”. Veelgi enam, valguse juuresolekul võivad elektronide ergutused annetada elektronid HOMO-st LUMO-le.

Mis on Lumo?

LUMO tähistab madalaimat hõivatud molekulaarset orbitaali. Need molekulaarsed orbitaalid saavad HOMO-st elektronid. Nagu nimigi ütleb, on need orbitaalid hõivamata; seega ei sisalda elektrone. Selle põhjuseks on asjaolu, et nende orbitaalide energia on väga kõrge ja elektronid hõivavad kõigepealt madala energiataset. Peale selle on need molekulaarsed orbitaalid iseloomulikud elektrofiilsetele ainetele.

Veelgi enam, kui pakume valgusenergiat, võivad HOMO elektronid ergastuda ja liikuda LUMO-sse. Sellepärast ütleme, et LUMO võib vastu võtta elektrone.

Mis vahe on Homo ja Lumo vahel?

HOMO tähistab kõige hõivatud molekulaarset orbitaali, samas kui termin LUMO tähistab madalaimat hõivatud molekulaarset orbitaali. Mõlemad need orbitaalvormid on olulised kovalentses keemilises sidemes, eriti pi-sideme moodustumisel. Homo ja Lumo peamise erinevusena võime öelda, et HOMO saab annetada elektrone, samas kui LUMO võib vastu võtta elektrone. Veelgi enam, HOMO esinemine on iseloomulik nukleofiilidele, samas kui LUMO esinemine on iseloomulik elektrofiilidele.

Allpool toodud infograafik kirjeldab täpsemalt Homo ja Lumo erinevust.

Homo ja Lumo erinevus tabelina

Kokkuvõte -Homo vs Lumo

Piiri molekulaarse orbitaalteooria selgitab HOMO ja LUMO tüüpi molekulaarsete orbitaalide moodustumist. Kuigi nende kahe tüübi vahel on mitmeid erinevusi, on Homo ja Lumo põhiline erinevus selles, et Homo annetab elektrone, samas kui Lumo võtab vastu elektrone.

Viide:

1. Hunt, Ian R. “Ch 10: sissejuhatus MO teooriasse.” Ch 13 - NMR põhitõed. Saadaval siin
2. “Sissejuhatus molekulaarsete orbitaalteooriatesse.” ACID_BASE INDIKAATORID, Henry Rzepa. Saadaval siin

Pilt viisakalt:

1. “Molecule HOMO-LUMO diagramm” autor: Tomgally (avalik omand), Commons Wikimedia kaudu