Excelis peate sageli otsima andmeid tabelist, mis võib kohati olla hektiline, eriti kui tegemist on suurte andmebaasi tabelitega. Excel on kõige laialdasemalt kasutatav arvutustabelitarkvara, mis mitte ainult ei käsitle põhiandmete arvutusi, vaid on võimeline analüüsima suurt hulka andmeid. Excel kasutab suurte andmekogumite analüüsimiseks arvukalt funktsioone ja kaks kõige tavalisemat funktsiooni, mida enamik modelleerijaid ilmselt tunnevad, on HLOOKUP ja VLOOKUP. Mõlemad on Exceli sisseehitatud funktsioonid, mis võimaldavad teil otsida andmeid väga suures andmebaasis. “H” tähistab HLookupis horisontaalselt, samas kui “V” VLookupis tähistab vertikaalset. Ehkki mõlemal funktsioonil on õiglane osa eralduspunktidest, on funktsioonidega lihtne viga teha.

Mis on Hlookup?

Funktsioon HLookup, lühendatult horisontaalse otsingu funktsioon, on üks Exceli sisseehitatud otsingufunktsioone, mida kasutatakse tabelis olevate ridade horisontaalselt väärtuste leidmiseks. See funktsioon sarnaneb VLookupiga, ainult seda kasutatakse juhul, kui andmed on loetletud veergude asemel ridadena. See funktsioon otsib väärtust tabeli ülemisest reast ja tagastab vastava väärtuse tabeli teisest reast. See funktsioon kasutab nelja argumenti: otsimisväärtus, tabeli_array, rida_Index ja vahemik_loend. See tagastab väärtuse tabelis, mis põhineb kahel funktsiooniargumendil ja võib argumentidena kasutada nii stringe kui ka numbreid. Tõene viitab otsinguväärtuse ligikaudsele vastele, vale aga täpsele vastele.

Mis on Vlookup?

Funktsioon VLookup ehk vertikaalne otsing on populaarseim ja vanim otsingu valem, mida kasutatakse Excelis arvutustabelilt konkreetse teabe või andmete otsimiseks. Näiteks võiksite pika tootevalikust koos hindadega otsida konkreetse toote hinda. Erinevalt funktsioonist HLookup kasutatakse seda siis, kui andmeid loetletakse ridade asemel veergudena ja see teeb vertikaalse otsingu tabeli veergude kaudu. See otsib väärtust tabeli vasakus vasakpoolses veerus ja tagastab ligikaudsete vastete väärtuse. See võib olla kas tõene või vale.

Erinevus HLookupi ja VLookupi vahel

  1. HLookup Vs funktsioon Vlookup

Mõlemad on sisseehitatud funktsioonid, mille abil otsitakse Exceli otsingu valemite abil väga suures andmekogumis konkreetseid väärtusi. Funktsiooni HLOOKUP ehk horisontaalset otsingut Excelis kasutatakse horisontaalse otsingu tegemiseks arvutustabeli ridade komplekti ulatuses. Lihtsamalt öeldes otsib funktsioon HLOOKUP horisontaalselt ridade kaudu tabeli konkreetsest reast andmete hankimiseks. Teisalt kasutatakse VLOOKUP-i ehk vertikaalset otsingufunktsiooni pigem siis, kui andmed on loetletud veergude, mitte ridade asemel. See sarnaneb funktsiooniga HLOOKUP, välja arvatud see, et see viib läbi arvutustabeli veergude vertikaalse otsingu.

  1. HLookup V-i süntaks Vlookup

HLookupi süntaks on = HLookup (Lookup_Value, Table_Array, Row_Index, {Range_Lookup}). „Lookup_Value” viitab väärtusele, mida kasutaja üritab otsida; „Table_Array” tähendab tabelit või vahemikku, kust andmeid hankida; „Row_Index” - horisontaalne rida, kust kasutaja otsib andmeid; ja „Range_Lookup” on valikuline tõeväärtuse argument, mis määratleb täpse vaste või ligikaudse vaste väärtuseks „tõene” või „vale”.

VLookupi süntaks on = VLookup (Lookup_Value, Table_Array, Col_Index, {Range_Lookup}). „Otsingu väärtus” tähendab väärtust, mida otsite tabelist; „Table_Array” tähendab tabelit või lahtrite vahemikku, kust soovite andmeid hankida; „Col_Index” - vertikaalne veerg, kust andmeid hankida; ja lõpuks on „Range_Lookup” valikuline argument, mis määrab, kas väärtus on täpne või ligikaudne. Tõene viitab otsinguväärtuse ligikaudsele vastele, vale aga täpsele vastele.

  1. HLookup Vs protsess Vlookup

Funktsioon VLookup otsib väärtust vertikaalselt tabeli või andmekogumi vasakpoolses veerus ja tagastab külgneva väärtuse teisest otsingu väärtusega seotud veerust. Seda kasutatakse otsinguväärtusele täpse vaste leidmiseks ja kui täpset vastet ei leita, võib see tagastada ligikaudse vaste otsinguväärtusele. Funktsioon HLookup, vastupidi, otsib väärtust horisontaalselt tabeli ülemisest reast ja tagastab vastava väärtuse tabeli teisest reast. See on väga sarnane funktsiooniga VLookup, kuid see loob horisontaalseid otsinguid.

HLookup vs. VLookup: võrdlusdiagramm

HLookup Vs kokkuvõte VLookup

Ehkki Excelis kasutatakse nii VLookupi kui ka HLookupi funktsioone sisestatud väärtuste põhjal õigete väärtuste otsimiseks ja otsimiseks tabelist õigete väärtuste leidmiseks, ei ole need samaväärsed ja sobivad konkreetseteks asjaoludeks. Kui VLookup on Exceli kõige populaarsem ja vanim otsinguvalem, mida kasutatakse vertikaalsete otsingute tegemiseks tabeli veeru kaudu, siis HLookup-funktsiooni kasutatakse juhul, kui andmed on loetletud veergude asemel ridadena ja see otsib väärtust horisontaalselt ridade kaudu. Iga funktsioon kasutab andmetena nelja argumenti, et leida andmed väga suures andmekogumis hõlpsalt ja tõhusalt. Kuna andmed on enamasti paigutatud veergudesse, kasutavad modelleerijad VLookup funktsiooni sagedamini kui funktsiooni HLookup.

Viited

  • Johnson, Steve. Näita mulle Microsoft Office Excel 2003. Indianapolis: Que Publishing, 2003. Prindi
  • Parsons, juuni jt. Microsoft Office Excel 2007 uued perspektiivid. Boston: Cengage Learning, 2007. Prindi
  • Besedin, Andrei. Otsimise saladused: muutuge poduktiivsemaks, kui Vlookupil on vaba aeg. Wisconsin: PublishDrive, 2017. Prindi
  • Pildikrediit: https://www.flickr.com/photos/psychemedia/10153517664
  • Pildikrediit: https://www.flickr.com/photos/collinanderson/2050701736