Süü vs veendumus

Süü ja veendumus on seotud eksituse või patuga. Kuna mõlemad need sõnad osutavad ühele ja samale asjale, on nende vahel sageli raske vahet teha. Enamik inimesi ei tea, kas nad tunnevad süüd või on mõne tegevuse suhtes veendunud.

Süüt võib määratleda mõne kuriteo või kuriteo toimepanemise tundena. See on solvumise, patu või eksituse tunne. Süütuna ei tunne keegi lunastuskiirt, vaid tunneb vaid hukkamõistu.

Veendumust võib määratleda kui vea või patu veendumuse tunnet. Veendumus on patu või valesti tehtud ilmutus. Veendumust võib nimetada segaduseks.

Süü on emotsionaalne tasumine, mis tekib siis, kui inimene mõistab oma kuritegu, valet või kurja. Veendumus on emotsionaalsem, kuna kuriteo või kurja teo teinud inimene paljastab selle ja on muutusteks valmis.

Süü paneb inimese teo häbenema või rumalana tundma ja paneb teda tundma, et ta ei saa kunagi sellisest kurjast teost taastuda ega suuda teistele enam midagi head anda. Kui inimene häbeneb oma tegusid ja tunneb, et ta ei saa tulevikus midagi head toimetada, heidetakse ta depressiooni. Teisest küljest on veendumus ilmutus, mille abil inimene saab tagasi oma hea mina. Veendumust võib nimetada katalüsaatoriks, mis veenab inimest tegema häid asju.

Süü võib tunnete allasurumise tõttu põhjustada suuremat süüd. Vastupidi, veendumus viib meeleparanduseni, mis võib inimese elu muuta. Teatud mõttes võib süütunne olla negatiivne tunne, süüdimõistmisel aga positiivne tunne.

Kokkuvõte

1. Süüt võib määratleda mõne kuriteo või kuriteo toimepanemise tundena. Veendumust võib määratleda vea või patu veenmises.

2. Süüdides ei tunne inimene lunastuskiirgust, vaid tunneb vaid hukkamõistu. Veendumus on patu või valesti tehtud ilmutus. Veendumust võib nimetada segaduseks.

3. Süü võib tunnete allasurumise tõttu põhjustada rohkem süüd. Vastupidi, veendumus viib meeleparanduseni, mis võib inimese elu muuta.

4. Süü paneb inimese teo häbenema või rumalana tundma ja paneb teda tundma, et ta ei saa kunagi sellisest kurjast teost taastuda ega suuda teistele enam midagi head anda. Teisest küljest on veendumus ilmutus, mille abil inimene saab tagasi oma hea mina.

Viited