Juhtimine vs juhtimine
  

Juhtimine ja juhtimine on sõnad, millel on oluline roll organisatsiooni sujuval ja tõhusal juhtimisel. Kuigi organisatsioonis on nii juhtimisorganeid kui ka juhte, on nende rollid ja vastutus selgelt määratletud. Näib, et neil kahel kontseptsioonil pole erinevust, kuna mõlemad on seotud organisatsiooni juhtimisega eesmärgiga täita seatud eesmärke. Tegelikult on palju neid, kes kasutavad sõnu vaheldumisi. Siiski on väikesi erinevusi, mida käesolevas artiklis rõhutatakse.

Juhtimine

Me elame aegadel, mil valitsemise ja juhtimise kui poliitika kujundamise ning nende elluviimise või rakendamise lihtsustatud jagunemine ei hoia enam vett. See kehtib eriti siis, kui organisatsioonide rahalised ootused on kasvanud ja ettevõtte juhtorganid pole enam nimesid kirjaplangil ja vastutavad samamoodi kasumi teenimise eest nagu ettevõtte juhid.

Juhtimist käsitletakse laias laastus aga ülesandena, mis on seotud organisatsiooni eesmärkide seadmise, nende eesmärkide saavutamiseks vajaliku suuna ning organisatsiooni funktsionääride rollide ja vastutusega. Objektiivselt vaadates on valitsemine mõiste, mis käsitleb organisatsioonis MIDA, kuna sõna tuleb valitsusest ja me kõik teame, mida valitsus teeb. See, mida organisatsioon peab tegema ja mis sellest peaks tulevikus saama, on peamiselt valitsemise mure. Juhtimine on reeglite ja eeskirjade järgimise tagamine ning vajalike muudatuste tegemine poliitikas, et vältida konflikte organisatsioonis.

Juhtimine

Juhtimine on tänapäeval organisatsioonides sagedamini kasutatav mõiste. Seda peetakse ülesandeks, mis piirdub ressursside eraldamise ja organisatsiooni igapäevaste toimingute eest hoolitsemisega. Juhtkonna roll näib olevat organisatsiooni sujuva toimimise eest hoolitsemine selles suunas, mille on valinud juhtorgan, kes tänapäeval on enamasti direktorite nõukogu. Juhtkond töötab samal ajal erinevatel tasanditel ja esindab ettevõtte nägu mitte ainult avalikkusele, vaid ka sidusrühmadele. Töötajate palkamine ja vallandamine, raamatupidamine, tšekkide kirjutamine, tellimuste kindlustamine, tooraine korrastamine ja tootmise eest hoolitsemine on kõik juhtkonnad, mis moodustavad juhtimise.

Mis vahe on valitsemisel ja juhtimisel?

• Juhtimine on termin, mida seostatakse rohkem direktorite nõukoguga, samas kui juhtimine on termin, mida seostatakse rohkem organisatsiooni täidesaatva ja juhi tasandi töötajatega.

• Juhtimine on ülesanne, mis puudutab eesmärkide seadmist ja nende saavutamise suunda, samas kui juhtkond tegeleb rohkem igapäevaste toimingute hooldamisega organisatsiooni sujuvaks juhtimiseks.

• Juhtimine annab vastuse organisatsiooni tegevusele (mida ta teeb ja mis peaks saama mõne aasta pärast), juhtkond aga kuidas organisatsioonis (kuidas saavutada organisatsiooni eesmärke).