Jumal vs saatan

“Jumal” ja “saatan” on ingliskeelsed sõnad, mida kristlik maailm kasutab vastavalt Täiusliku Headuse ja Kurjuse kirjeldamiseks. Teistel usunditel ja veendumustel on sarnased veendumused, kuid sõnadel, mida kasutatakse üleloomuliku jõu jaoks, millesse nad usuvad, ja sellel, mis trotsib headust ja toob maailmale kurja, on mitmeid muid nimesid. Lõpuks usuvad kõik religioonid ja kõik usklikud millessegi, mis kontrollib kõike, ja neil on sarnased mõisted nagu “jumalal” ja miski, mis genereerib kogu kurja, on samasuguse mõistega nagu “saatan”.

“Jumal” on ingliskeelne sõna, mida kasutatakse üleloomuliku looja jaoks. Arvatakse, et tal on täielik kontroll kõige üle, mis meie maailmas toimub, ja ta on kogu universumi üle järelevaataja. Teoloogid on Jumalale omistanud palju erinevaid tunnuseid. Mõni neist on kõikjal esinev Jumal, mis tähendab, et see on olemas kõikjal; kõiketeadvus, mis tähendab lõpmatuid teadmisi; kõikvõimsus, mis tähendab täielikku headust; kõikvõimsus, mis tähendab, et tal on piiramatu jõud, jumalik lihtsus ja keegi, kellel on igavene olemasolu. Jumala mõned muud omadused on Tema olemine kehatu. Tähendab, et ta on ebaoluline ja ainus, kõige olulisem moraalsete kohustuste allikas. Jumala olemasolu on usk, mida igaüks valib kas uskuda või mitte uskuda. Ei saa koguda ühtegi tõendit oma olemasolu kohta ega tõendit selle kohta, et Jumalat pole olemas. Seega on see isiklik valik ja veendumus ning seda tuleks austada.

Saatanat kristluses nimetatakse ühe tervikuna, kes on Jumala “vastane”. Muude uskumuste kohaselt võib saatan olla ka kuri inimene, kuid kristlus kirjeldab saatanat kui peamist langenud inglit, kes langes, kuna ta mässas oma isa, Jumala vastu. Saatan oli algselt süüdistaja, kelle Jumal oli määranud vaidlustama ja proovile panema inimeste usku Temasse, Jumalasse. Saatanat nimetatakse ka kuradiks, kes arvatakse olevat sünnitanud kogu maailma kurjuse. Sõna “kurat” pärineb vanade ingliskeelsete sõnade “deofol” ja kesk-inglise sõna “devel” seast. See on saatana kõige tavalisem sünonüüm. Traditsiooniliselt nimetatakse saatanat kristluses maduks, kes meelitas Eeva keelatud vilja juurde. Saatanat nimetatakse ka “petjaks”, “maailma printsiks”, “süüdistajaks”, “koidiku pojaks”, “Luciferiks” jne.

Kokkuvõte:

1. “Jumal” on ingliskeelne sõna, mida kasutatakse üleloomuliku Looja jaoks. Arvatakse, et tal on täielik kontroll kõige üle, mis meie maailmas toimub, ja ta on kogu universumi üle järelevaataja. “Saatan” viitab ühele üksusele, kes on Jumala “vastane”.
2.Jumala usutakse tooma maailmale täiuslikku headust; Arvatakse, et saatan toob kogu kurja maailma.

Viited