Sageduse ja suhtelise sageduse erinevus

Sagedus vs. suhteline sagedus

Mõisted “sagedus” ja “suhteline sagedus” tekivad tavaliselt siis, kui räägime tõenäosusest statistikas või matemaatikas. Tõenäosus väljendab usku, et teatud tulemus ilmneb katses, testis või uuringus; seda kasutatakse konkreetse sündmuse tõenäosuse kindlaksmääramiseks. Sündmuse tõenäosuse saab kindlaks teha väikese katsega ja väiksemate arvutuste abil. Enamik inimesi kasutab statistikas tõenäosust; mõned kasutavad seda ka teistes õppevaldkondades, sealhulgas matemaatikas, loodusteadustes, rahanduses või isegi hasartmängudes.

Statistika osas on sagedus katsete või uuringute tulemuste esitamise kordade koguarv; sündmuse toimumiste koguarv. Võib öelda, et sagedus tähendab lihtsalt esinemiskiirust. Näiteks kavatsete testi teha, et täringu viskamisel saada kuue kuu tõenäosus. Viskad täringut kümme korda ja kuue täpiga täringu külg kuvatakse kolm korda. Tulemuseks “kolm korda” on teie sagedus. Kaardi joonistamine kaardipakist on veel üks viis tõenäosuse kontrollimiseks ja südame sageduse saamiseks. Valige viis kaarti ja vaadake, kui palju teil on südamesümbolit. Oletame, et teil on kolm südamekaarti - see on teie sagedus. Sageduse saate kohe pärast katse tegemist, ilma et oleks vaja arvutada.

Sageduse ja suhtelise sageduse erinevus-1

Teisest küljest on “suhteline sagedus” termin, mida kasutatakse selle murdosa kohta, mitu korda tulemus ilmneb proovide koguarvust. Erinevalt sagedusest, mille abil saate katse lihtsalt läbi viia, hõlmab suhteline sagedus lihtsaid arvutusi. Oletagem, et teete juhusliku eksperimendi, visates mündi, joonistades kaardi, visates stantsi või korjates kotist marmorit ja korrates seda toimingut N-korda. Pärast võtate teadmiseks teatud tulemuse ilmnemise absoluutse sageduse. Suhtelise sageduse saamiseks kasutatav valem on väga lihtne; suhteline sagedus on võrdne katse kordamise koguarvuga saadud tulemuste arvuga.

Näiteks teete juhusliku eksperimendi, tõmmates kotist värvilisi palle. Võtad kotist välja kümme palli ja jälgid, et punased pallid tulid viis korda välja. Sel juhul on suhteline sagedus 5/10 või ½ - 0,5 kümnendkohtades. Teine hea näide on proovide võtmine arvutimonitoride tootmisest, et näha, kas need töötavad korralikult. Võtame 50 juhuslikku arvutimonitoride proovi, et testida ja määrata defektsete monitoride suhteline sagedus. Katse läbiviimisel saame teada, et kümme nimetatud arvutimonitoridest on defektsed. Jälle saame suhtelise sageduse, jagades defektsed arvutimonitorid testitud proovide arvuga; 10 defektset arvutimonitori jagatud 50 testitud arvutimonitoriga. Saame 10/50 ehk 1/5, mis on 0,2.

Kokkuvõte:

1.Sagedus on tulemuse kordade arv, samas kui suhteline sagedus on tulemuse saamise kordade arv, jagatud katse korratud arvuga.
2.sagedust saab hõlpsasti kindlaks teha, viies läbi lihtsa katse ja märkides, mitu korda kõnealune sündmus aset leiab; arvutusi pole vaja teha. Teisest küljest määratakse suhteline sagedus lihtsa jagamise abil.

Viited

  • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frequency_distribution_for_film_coater.svg
  • https://vimeo.com/103382213