Horvaatia ja Serbia on kaks vabariiki, mis tärkas Jugoslaavia nime all oleva väljasureva suurema formatsiooni lõpust. Lühidalt öeldes - nad kuulusid suuremasse rühma, mis oli 20. sajandi paiku Kagu- ja Kesk-Euroopa riike kokku viinud, moodustades sõna-sõnalt lõunaslaavlaste maa.

Jugoslaavia oli moodustatud pärast 1. maailmasõda. See kandis nime serblaste, horvaatide ja sloveenide kuningriigiks. See moodustati ajutise sloveenide, serblaste ja horvaatide liitmise tulemusel. Seejärel saavutas kuningriik tunnustuse 13. juulil 1922 ja ametlik nimi muudeti Jugoslaavia kuningriigiks 3. oktoobril 1929.

Pärast 1945. aasta paiku monarhia kaotati pärast seda, kui partisanide vastupanu kuulutas välja Demokraatliku Föderaalse Jugoslaavia. See viis Jugoslaavia Sotsialistliku Liitvabariigi moodustamiseni. 1980. aasta paiku aset leidnud majandus- ja poliitiline kriis tõi aga monarhia lagunemise ja lagunemise viieks riigiks, nende seas praegused Serbia ja Horvaatia riigid.

Praeguseks on enamik inimesi endiselt segaduses selles, mis eristab Serbiat Horvaatiast. Lihtsuse huvides on neist igaühe kohta sügavam ülevaade.

Horvaatia

Horvaatia on Kagu-Euroopa riik ja endine Jugoslaavia kuningriigi osa.

Kes on horvaat?

Horvaat on Horvaatia päritolu etnilise rühmituse liige.

Serbia

Serbia on nimi, mida kasutatakse Serbia ametlikule Vabariigile viitamiseks. See on riik, mis asub Kagu- ja Kesk-Euroopa ristumiskohas Kesk-Balkanil ja Lõuna-Pannooni tasandikul.

Kes on serblane?

Sõna serblane tähistab Balkanil moodustunud lõunaslaavi etnilist rühma. Enamik serblasi elab Serbia Vabariigis, teised aga Horvaatias, Hertsegoviinas ja Montenegros.

Võimalikud sarnasused Horvaatia ja Serbia vahel

Need kaks riiki on endised Jugoslaavia riigid. Need asuvad ka Kagu-Euroopas.

Geograafiliselt on kahel maakonnal teatavaid sarnasusi. Kõigist endistest Jugoslaavia liikmetest on tohutul osal madalikest vaid Horvaatia ja Serbia.

Suhtluskeele osas pole keelelisi erinevusi. Mõlemad riigid on võtnud kasutusele uus-šhtokavia keele

Ka kahe riigi valitsussüsteem on palju sarnane. Mõlemal on valitsuse tüübiks parlamentaarne vabariigi süsteem.

Erinevus Horvaatia ja Serbia vahel

Ehkki kaks riiki olid endise suurema grupi, Jugoslaavia Kuningriigi liikmed, on neil neid eristavad individuaalsed jooned. Erinevused põhinevad erinevatel vaatenurkadel, sealhulgas:

 1. Iseseisvus

Horvaatia sai iseseisvuse 25. juunil 1991, Serbia aga 5. juunil 2006.

 1. Hinnanguline rahvaarv Horvaatias Vs. Serbia

2017. aasta seisuga oli horvaatide hinnanguline elanikkond 4,29 miljonit, serblaste hinnanguliselt 7,11 miljonit. Serblaste elanikkonnast jäeti välja Kosovo elanikkond, mille probleem on endiselt suur.

 1. Suurus

Horvaatia kogupindala on 56 594 ruutkilomeetrit, samas kui Serbia pindala on 77 474 ruutkilomeetrit.

 1. Rannajoon

Horvaatia rannajoont on kokku 5835 km. See hõlmab 1777 km mandrit ja 4,058 km saart. Serbia on seevastu maad sisenenud.

 1. Kuulumine

Seoses liitumisega on Horvaatia nii Euroopa Liidu kui ka NATO liige. Tema poolel asuv Serbia ei seo ei EL-i ega NATO-ga.

 1. Usulised erinevused Horvaatias Vs. Serbia

Serblased ja suurem osa Serbiast on õigeusklikud, moodustades 84,6 protsenti kogu elanikkonnast. Teise protsendi võtavad katoliiklased, moslemid, protestandid, ateistid ja muud uskumused selles järjekorras. Enamik horvaate on seevastu katoliiklased. Rooma katoliiklased moodustavad 86,3 protsenti kogu usunditest, millele järgnevad õigeusu, moslemid ja teised selles järjekorras.

 1. Haldusosakonnad Horvaatias ja Serbias

Haldusjaotused on Horvaatias 20 maakonda, Serbias aga haldusjaotuseks vallad ja linnad. Kokku on 119 omavalitsust ja 26 linna

Horvaatia Vs. Serbia: võrdlustabel

Kokkuvõte Horvaatia Vs. Serbia

Kuigi kaks riiki olid endise suurema kuningriigi liikmed, on ilmne, et neil on erinevad omadused. Erinevused põhinevad paljudel aspektidel alates religioossetest kuni kultuuriliste erinevuste, rahvaarvu, etnilise koosseisu ja maa suuruse osas. Nende rahvusvahelised kuuluvused on samuti erinevad, kuna nad on seotud erinevate üksustega. Mõnes organisatsioonis on neil aga liikmelisused.

Viited

 • Kujutise krediit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_map_of_Serbia_(with_Kosovo).svg
 • Kujutise krediit: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Independent_State_of_Croatia.svg
 • "Horvaatia vs Serbia - riikide võrdlus". Indexmundi.Com, 2018, https://www.indexmundi.com/factbook/compare/croatia.serbia. Juurdepääs 9. novembril 2018.
 • "Bosnia kriis: serblased, horvaadid ja moslemid: kes vihkab keda ja miks:". The Independent, 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/the-bosnia-crisis-serbs-croats-and-muslims-who-hates-who-and-why-tony-barber-in -zagreb-jäljed-1539305.html. Juurdepääs 9. novembril 2018.