Binomiaal vs normaalne jaotus

Juhuslike muutujate tõenäosusjaotused mängivad statistika valdkonnas olulist rolli. Neist tõenäosusjaotustest on binoomjaotus ja normaaljaotus reaalajas kaks kõige sagedamini esinevat jaotust.

Mis on binoomjaotus?

Binomiaaljaotus on juhuslikule muutujale X vastav tõenäosusjaotus, mis on sõltumatute jah / ei katsete jada õnnestumiste arv, millest kõigil on õnnestumise tõenäosus p. X definitsioonist on ilmne, et see on diskreetne juhuslik muutuja; seetõttu on ka binoomjaotus diskreetne.

Mis on normaaljaotus?

Seda jaotust nimetatakse normaalseks, kuna enamik loodusnähtusi järgib normaaljaotust. Näiteks jaguneb tavaliselt inimpopulatsiooni IQ. Nagu graafikult näha, on see ühemodaalne, keskmise suhtes sümmeetriline ja kellakujuline. Keskmine, režiim ja mediaan langevad kokku. Kõvera alune pindala vastab populatsiooni osale, mis vastab antud tingimusele.

Mis vahe on binomiaalse ja normaalse jaotuse vahel?