HINDAMINE
Hindamine seisneb konkreetse protsessi väljaselgitamises ja mõistmises ning seejärel valmiduses protsessi ümber kujundada ja parendada või teha protsessis vajalikke muudatusi parema saavutuse saavutamiseks.

AUDIT
Auditit võib määratleda kui sõltumatut kinnitavat tegevust, mille eesmärk on lisada väärtust ning parandada konkreetse organisatsiooni tööd ja tegevust. See võetakse kasutusele kontrolli- ja juhtimisprotsesside parandamiseks organisatsioonis ning ka riskijuhtimise tõhususe kontrollimiseks. Selleks võetakse kasutusele süsteemne ja distsiplineeritud lähenemisviis organisatsiooni üldise töö hindamiseks. Auditis on vastutus väga oluline, kuna see keskendub juhtimisraamistiku õnnestumisele ja selle asjakohasusele ning annab kindluse organisatsiooni tõhusate juhtimispraktikate jaoks.
Audit koosneb:
SISSEJUHATUS: Siin toimub auditeerimine organisatsioonis ja aruandlus organisatsiooni kõrgemale juhtkonnale.
VÄLISAUDIT: siin teostab auditeerimise sõltumatu üksus ja aruandlus toimub auditeeritava organisatsiooni juhtorganile.
HINDAMISE JA AUDITE VAHELINE Erinevus
Hindamine on osa juhtimistsüklist (rakendamise kavandamise hindamine)
Audit on juhtimistsüklist sõltumatu, kuna see ilmub pärast haldustsükli lõppu.
Hindamine räägib õigete toimingute tegemisest, auditi käigus räägitakse, kuidas asju tehakse.
Hindamine hõlmab õigesti tegemist, samas kui audit tähendab õigesti haldamist.
Hindamine on seotud jätkusuutlikkusega, audit aga tõhususega.
Hindamismeetod järgib häid tavasid, samas kui audit töötab vastuollu normidega.
Hindamine toimub etapi lõpus, samas kui auditi saab teha igal ajal.
Hinnata saab kõike, samas kui asju, mis jäävad ainult juhtimise kontrolli alla, saab hinnata.

Viited