Armee vs merevägi

1947. aasta riikliku julgeoleku seaduse alusel on Ameerika Ühendriikidel sõjaline organisatsiooniline struktuur, millel on sarnasusi loodud seadusega, mis korraldas „sõjaosakonna“ ümber „kaitseministeeriumiks“ ja lõi USA õhuväe. Nimetatud julgeolekuseadusest on loodud viis sõjaväeharu, nimelt: armee, õhuvägi, merevägi, merejalaväelased ja rannavalve.

Need viis haru on pidevalt kaitset pakkudes näidanud suurepäraseid tulemusi. Sõduritele võis anda palju austust ja austust, kuid mitte kõik ei suuda kindlaks teha erinevust viie haru, eriti armee ja mereväe vahel.

Ameerika armee ülesanne on kaitsta ja kaitsta riiki maaväe, armee, suurtükiväe, helikopterite, tuumarelvade jms abil. See on sõjaväeteenistuste vanim ja suurim haru. Selle põhjuseks on USA suur maa-ala. Seda öeldes on õige öelda, et sõjavägi vastutab riigi maa kaitse eest. Nad on Ameerika Ühendriikide peamine maavägi.

Teisest küljest on mereväe ülesanne säilitada USA merede rahu ja vabadus. Just mereväe kaudu saab Ameerika meresid kasutada, kui riiklikud huvid seda nõuavad. Samuti on nende ülesandeks vedada merejalaväelasi konfliktipiirkondadesse. Erinevalt armeest pole mereväel aga mereväe rahvuskaartide rühma.
Nende vastutusalad pole sellest hoolimata ainsad, mis neid üksteisest eristavad. Armeed juhib neljatärni kindral, keda nimetatakse armee staabiülemaks. Tal on ülesandeks saata armee sekretärile aruanded sõdurite olukorra kohta konfliktipiirkondades. Samuti jälgib ta armee operatsioone.

Teisest küljest juhib mereväge mereväe operatsioonide ülem, kes on nelja tärni admiral. Ta saadab aruanded mereväe sekretärile koos merejalaväe ülemaga.
Nii armee kui ka merevägi saavad abistada teisi harusid, näiteks õhuväge. Armee töötab nendega rünnakukopterite kaudu, merevägi saadab aga abi lennukikandjaga, mis veab hävitajaid või hävituspommitajaid. Lihtsamalt öeldes võivad armee ise olla ründajad, samal ajal kui merevägi veab ründajaid õhujõudude abistamisel.
Lisaks transpordile võivad mereväe piloodid tegutseda ka maapealsetel baasidel väljaõppe ja sidepidamise jaoks. Nad võivad lennata kopteritega otsingu- ja päästeoperatsioonide ning logistilistel eesmärkidel. Armee keskendub lihtsalt rohkem maismaal toimuvale sõjategevusele ja ületab piire harva. Nad võivad tegutseda vähesel hulgal meresõidukit, kuid on enamasti ankurdatud maismaaaladele.
Need kaks erinevad ka laevade vahel, mida kasutatakse konfliktide ajal. Armee, kes peab kaitsma USA maa-ala ja maa-ala, kasutab tanke ja suurtükiväge. Nad ründavad terroristi vahetus läheduses. Merevägi võib aga raskete relvade ja kruiisirakettide abil rünnata sihtmärke miili kaugusel. Samuti kasutatakse kiirrünnakute jaoks ballistiliste rakettidega varustatud allveelaevu. Peale nende kasutab merevägi merejalaväe vedamiseks ka laevu ja suuri laevu.

Kokkuvõte:

1.Armee ja merevägi on mõlemad USA sõjaväeharud.
2.Armee tegutseb maismaal, merevägi aga merel.
3. Merevägi võib võtta erinevaid ülesandeid, nagu transport, otsing ja pääste ning logistiline tegevus, kuid merevägi on rohkem keskendunud lahingutele maismaal.
4.Kõik filiaalid erinevad konfliktide ajal kasutatavate anumate vahel.
5. Merevägi saab lahinguid juhtida miili kaugusel, samal ajal kui armee seisab silmitsi konfliktidega lähemal.

Viited