Allegooria on sümbolite kasutamise jutustamisstiil. Kuid see pole sama mis sümboolika. Nende määratlused on erinevad, nagu ka nende konkreetsed rakendused.

Mõlemal juhul kasutatakse neid kahte stiili varjatud tähenduse, tõe või õppetunni varjamiseks. Tüüpilistes rakendustes on neid kasutatud moraali- või poliitiliste õppetundide vahendamiseks ning suurel määral ka ühiskonnas ja valitsuses pahede väljatoomiseks. See, kuidas iga tarbija tõlgendab nende rakendusi, toob esile allegooria ja sümboolika peamised erinevused.

Mis on allegooria?

Sõna allegooria pärineb kreeka keelest ja tähendab „rääkima muul viisil”. Seetõttu võib seda määratleda pildi, loo või luuletusena, mida saab tõlgendada varjatud tähenduse, moraali või tõe paljastamiseks. Allegooria nõuab antud juhul sügavamat analüüsi ja tõlgendamist, et saada teosest täpne õppetund kas hariduse või sensibiliseerimise eesmärgil.

Allegooriat võib pidada ka jutu moraaliks. See on põnev rakendus, mis võib varjatud sõnumite saatmiseks kasutada sündmusi või tähemärke. Selle põhitunnus on see, et see ei paljasta selles kasutatud loo moraali ja nõuab lugejatelt selle järeldust.

Allegooria on natuke täpsem ja piiratum. See kasutab üks-ühele sümboolset funktsiooni, et jutustada lugu ja jätta tõlgendus kasutaja enda hooleks. Seetõttu võib ta sõnumi edastamiseks kasutada kohta, sündmust või märki, nagu see on Pilgrimi progressi allegoorias (vaimse teekonna allegooria).

Peamised allegooriate tüübid on:

  1. Klassikaline allegooria Keskaja allegooria Moodne allegooria Piibellik allegooria.

Allegooria omadused

Allegooria:

  • Kas proosa, luuletus või lugu loetakse metafoorilisel tasandil. Usukirjutajad ja juhid saavad seda kasutada usu põhimõtete õpetamiseks. Saab kasutada abi saamiseks idee vaatepunktist ühiskondlikus või poliitilises keskkonnas. Sel juhul kasutavad seda enamasti satiirikud. Võib kasutada teatud ühiskonna moraali kaasamiseks, kus elab eetikakirjutaja.

Mis on sümbolism?

Sümbolismil kui sõnal on geekjuur ja see tähendab kreeka keeles “kokku visata”. Nagu sõna ütleb, on tegemist sümbolite sõnasõnalise stiiliga abstraktsete ideede ja omaduste edastamiseks. Sõltuvalt kasutusest võib sõna, koht, objekt, inimene või toiming omada sümboolset tähendust. Seetõttu saab looja, kunstnik või autor kasutada selliseid toorikuid oma töös teatud meeleolu või emotsiooni vihjamiseks, selle asemel, et seda jultunult öelda.

Peamised sümboolika tüübid on järgmised:

  • Simile Metafoor Allegooria Isiksus Hüperbool Metonüümia

Sümboolika omadused

Et sümboolikat saaks pidada keskseks, peab sellel olema:

  1. Semantiline kaugus Tuttavus Konkreetsus Keerukus Tähendus

Erinevus allegooria ja sümboolika vahel

Silmatorkavate erinevuste hulka kuuluvad:

Tähendus

Allegooria on jutustamisstiil, mis kasutab pilti, lugu või luuletust moraalitunni või sõnumi saatmiseks. See võib kasutada kohta, sündmust või märki, et edastada sõnum tarbijale.

Sümboolika on seevastu sõnasõnaline seade, mis kasutab eset, sõna, kohta, toimingut või isikut abstraktse idee esitamiseks, selle asemel, et seda jultunult välja anda. Kui näiteks mõni luuletuses kirjutaja soovib kujutada teatud emotsiooni või meeleolu, saavad nad sellest vihje saamiseks kasutada sümboolikat.

Žanr

Allegooria liigitatakse narratiiviks, sümboolika aga kirjanduslikuks seadmeks.

Näited

Allegooria näideteks on:

  • George Orwelli kirjutatud raamat Loomafarm kasutab loomi Venemaa kommunistliku revolutsiooni ja tsaari Nikolai II vaenulikkuse kirjeldamiseks. Loomi kasutatakse ühiskonnas ahnuse, korruptsiooni, üleolekukompleksi ja muude pahede paljastamiseks. Loomi kasutatakse sel juhul selleks, et näidata, kuidas mõned neist on teistest paremad, sama juhtum, mida poliitilisel areenil esitletakse. John Bunyani „Pilgrim's Progress” on vaimne allegooria. See räägib ühe patuse inimese, kes reisib päästmist otsima ja teepeale, kohtub erinevate tegelastega, nagu silmakirjalikkus, jässakus ja hr World Wiseman, kes teda teekonnast eemale peletavad.

Sümboolika näideteks on:

  • Tuvi on rahu sümbol. Valge värv on rahu sümbol. Punane roos sümboliseerib armastust. Kollane värv on lagunemise või vägivalla sümbol. Peegel võib sümboliseerida päikest. Madu sümboliseerib korruptsiooni, kurjust või pimedust. Katkine peegel ja murtud süda sümboliseerivad purunenud armastust või liitu või lahkuminekut.

Allegooria ja sümbolismi omavaheline seotus

Allegooria kasutab sümboolikat, samas kui sümboolika lisab allegoorilise tähenduse tekstidele, milles seda kasutatakse.

Allegooria Vs. Sümbolism: võrdlustabel

Allegooria Vs kokkuvõte Sümbolism

Allegooria ja sümboolika on omavahel seotud, kuna nad täidavad peaaegu samu eesmärke. Samuti, nagu märgitud, kasutab allegooria sümboolikat, sümbolism aga allegooriat tekstide tähenduse andmiseks. Kuid kumbki on omamoodi eristatav, sest näiteks allegooria liigitatakse narratiiviks, sümboolika aga kirjanduslikuks seadmeks.

Viited

  • "Allegooria - allegooria näited ja määratlus kirjanduses". Kirjanduslikud seadmed, 2019, https://literarydevices.net/allegory/.
  • "Sümboolika ja piltkeele tüübid". Pen And The Pad, 2019, https://penandthepad.com/types-symbolism-figurative-language-6539456.html.
  • Piltkrediit: https://www.pexels.com/photo/allegory-allows-attention-bird-207703/
  • Pildikrediit: https://picryl.com/media/symbolism-in-the-music-of-bach-a-lecture-delivered-in-the-whittall-pavilion-4