Eesmärki võib määratleda kui üldisi väiteid või lauseid, mis identifitseerivad programmi eesmärgi. Ja eesmärk on täpsem eesmärk, mis seatakse eesmärgi saavutamiseks laiemal rindel. See üleskirjutus on katse tuua esile erinevused ja tähistada piirkondi, mis eristavad kahte terminit, eriti nende omaduste ja kasutuse osas.

Eesmärkide ja eesmärkide vahel on suur erinevus spetsifikatsiooni osas. Eesmärk on alati nii konkreetne kui võimalik, samas kui eesmärki võib eesmärgiga võrreldes pidada pisut ebamääraseks. Eesmärke võib pidada üldiseks väiteks.

Teine erinevus on seotud ajaraamiga. Mis tahes projektile või programmile seatud eesmärgiga kaasneb alati ajakava. Eesmärkide puhul see pole nii. Eesmärgid ei sisalda ajakava, mille jooksul need tuleb saavutada. Näiteks projekti eesmärk oleks midagi sellist: ettevõtte müügi suurendamine 20% -lt 40% -ni. Kuid eesmärk oleks suurendada ettevõtte müüki 4 aasta jooksul 20% -lt 40% -ni. Eesmärgid järgivad SMART-i juhtimisstiili. SMART tähendab siinkohal eesmärki, mis seatakse raamides konkreetseks, mõõdetavaks, täpseks, mõistlikuks ja järgitavaks. Eesmärgil puudub või ei pea järgima eelpool nimetatud raami.

Kokkuvõtteks võib öelda, et eesmärgid on seatud eesmärgid ja eesmärgid on mõõtmised, mille me eesmärkide saavutamiseks ette võtame.

Viited