Jaatava ja võrdse tööhõivevõimaluse peamine erinevus seisneb selles, et jaatav tegevus keskendub aktiivsele toetamisele nendelt, kellelt on järjekindlalt ilma jäetud õiglane ja võrdne kohtlemine, samas kui võrdse tööhõivevõimaluse eesmärk on anda kõigile ühesugune võimalus õnnestuda.

Positiivne tegevus ja võrdsed tööhõivevõimalused on kaks mõistet, millega kohtame personali-, haldus- ja tööseadustes. Pealegi, hoolimata jaatavate meetmete ja võrdsete töövõimaluste erinevusest ulatuse ja täitmise osas, on õiglus mõlema põhimõtte lõppeesmärk.

SISU

1. Ülevaade ja olulisemad erinevused 2. Mis on jaatav tegevus 3. Mis on võrdsed töövõimalused 4. Jagava tegevuse ja võrdsete töövõimaluste sarnasused 5. Kõrvuti võrdlus - jaatav tegevus vs võrdsed töövõimalused tabelina 6. Kokkuvõte

Mis on jaatav tegevus?

Positiivsed meetmed viitavad poliitikale, mis suurendab alaesindatud vähemuste võimalusi kodanikuühiskonnas. AA programmide rakendamise peamine eesmärk on suurendada teatud vähemusrühmade inimeste esindatust ettevõtetes, asutustes ja muudes ühiskonna piirkondades. Lisaks on selle poliitika eesmärk konkreetselt teatud demograafilised andmed, mis vastavalt ajaloolistele andmetele on esindatud madalatel ametikohtadel juhtivtöötajatel, ametialastel rollidel ja teadlastel. Seda mõõdetakse sageli kui vahendit konkreetsete rühmade ajaloolise diskrimineerimise vastu võitlemiseks.

Positiivsed meetmed on laiendanud selle ulatust, hõlmates soolise esindatuse, puuetega inimesed jne. Selleks, et aidata ühiskonna väiksemaid segmente kõrghariduse omandamiseks, on olemas vahendeid, stipendiume ja muid rahalisi toetusi. Lisaks on nende vähemuste rühmade reklaamimiseks loodud uusi värbamistavasid. Kuid AA rakendamine ja jätkamine on kriitikat pälvinud, kuna paljud inimesed näevad selle plusse ja miinuseid.

Mis on võrdsed töövõimalused?

Võrdne tööhõivevõimalus (EEO) viitab tööhõivepraktikale, kus töötajaid ei diskrimineerita mitmete demograafiliste näitajate osas, näiteks sugu, rass, nahavärvus, rahvus, usutunnistus, perekonnaseis jne. Tööhõiveamet keelab kedagi diskrimineerida. See loob keskkonna tagamaks, et kõigil taotlejatel, sealhulgas meestel ja naistel, ning kõigil võistlussõidukitel on õiglane võimalus värbamisprotsessis, edutamisel ja võrdsetel alustel karjäärivõimaluste saamiseks. Teisisõnu - Euroopa täitevamet on põhimõte, mis edendab kõigile võrdseid õigusi töövõimaluste osas, kartmata diskrimineerimist või ahistamist.

Positiivse tegevuse ja võrdsete töövõimaluste erinevus

Paljud organisatsioonid loovad EEO standardeid või poliitikat, et edendada töökoha mitmekesisust, motiveerida töötajaid ja luua kõigile turvaline töökoht. Inimestel on töökohtades diskrimineerimine kahel viisil: otsene ja kaudne diskrimineerimine. Näiteks saavad naistöötajad vähem palka kui meessoost töötajad, isegi kui nad teevad sama tööd, ja see on otsene diskrimineerimine. Kaudse diskrimineerimise näide on organisatsiooni poliitika, mis mõjutab ebaõiglaselt mitmeid rühmi; näiteks ainult juhid peavad täistööajaga töötama, kaasa arvatud laupäevad, teised aga ei pea.

Töötajad peaksid kaebuste käsitlemise protseduuride kaudu juhtkonnale teatama igasugusest diskrimineerimisest ja ahistamisest. Lisaks peab juhtkonnal olema organisatsioonis mõistlik ja läbipaistev EEO poliitika, et kaebusi oleks lihtne ja õiglaselt hallata ning lahendada.

Millised on jaatava tegevuse ja võrdsete tööhõivevõimaluste sarnasused?

  • Mõlemad põhimõtted on seotud personali-, haldus- ja tööseadustega. Mõlema põhimõtte lõppeesmärk on õiglus.

Mis vahe on positiivse tegevuse ja võrdsete töövõimaluste vahel?

Lühimal kujul on jaatava tegevuse ja võrdsete töövõimaluste peamiseks erinevuseks see, et jaatav tegevus keskendub vähemuste diskrimineerimisele, samas kui võrdne töövõimalus keskendub kellegi diskrimineerimisele.

Lisaks kasutatakse laialdaselt võrdset tööhõivevõimalust ja see on üldiselt aktsepteeritud mõiste. Teisest küljest on jaatav tegevus läbinud arvukalt õiguslikke konflikte ja mõnes riigis on see endiselt vaieldav. Mõned riigid, nagu Rootsi ja Ühendkuningriik, on isegi tunnistanud, et jaatav tegevus on ebaseaduslik. Lisaks on jaatava meetme eesmärk ajalooline teave, samal ajal kui võrdsed tööhõivevõimalused on üldine poliitika, mis ei hõlma ajaloolist teavet. Lisaks on jaatav tegevus erinevates rühmades erinev, samas kui võrdsetel töövõimalustel selline erinevus puudub. Niisiis, see on veel üks erinevus jaatava tegevuse ja võrdsete töövõimaluste vahel. Jaatava tegevuse edendamiseks korraldatakse vähemustele ka rahalist abi, näiteks fonde, stipendiume, samas kui selliseid nõudeid ei peeta võrdsetes töövõimalustes.

Lisaks kaalutakse jaatavat tegevust värbamisprotsessis ja sellele antakse esmatähtis roll, samas kui võrdset tööhõivevõimalust ei arvestata mitte ainult värbamisel, vaid ka töötajate kinnitamisel, töötulemuste hindamisel ja karjääri kujundamisel.

Erinevus positiivse tegevuse ja võrdsete töövõimaluste vahel tabelina

Kokkuvõte - võrdsed töövõimalused vs jaatav tegevus

Jaatava tegevuse ja võrdse tööhõivevõimaluse peamine erinevus seisneb selles, et võrdse tööhõivevõimaluse korral on kõigil võrdsed õigused ja sama võimalus edu saavutamiseks, samal ajal kui jaatava meetme eesmärk on aktiivselt toetada neid, kellelt on järjekindlalt ilma jäetud õiglane ja võrdne kohtlemine. Ent õiglus on mõlema mõiste peamine mure.

Viide:

1. Grimsley, Shawn. Mis on võrdsed töövõimalused? - Mõiste, seadused ja põhimõtted. ” Study.com, Study.com, saadaval siin. 2. Kenton, Will. "Kinnitav tegevus." Investopedia, Investopedia, 9. september 2019, saadaval siin.

Pilt viisakalt:

1. “Westchesteri vähemuste kaart” autor: Westyschuster - westchestergov.com - maakonna veebisait (avalik domeen) Commonsi Wikimedia kaudu 2. “1448911” (CC0) Pxhere'i kaudu