President on see, kes hoolitseb organisatsiooni igapäevase toimimise eest mõnevõrra nagu saidi juht. Ta peab laeva liikuma hoidma ja kõiki juhte igapäevaselt juhtima. President hoolitseb organisatsiooni igapäevase juhtimise eest.

Tegevjuhi ülesanne on tagada ettevõtte kasumlikkus. See hõlmab teekaardi koostamist, et sinna jõuda. Tegevjuht peab optimaalselt ja parimal viisil uurima kulude kärpimise meetmeid ja ressursside kasutamist. Tegevjuht on see, kes hoolitseb algatuste, uuenduste, tulemuslikkuse ja loomulikult strateegia eest, mis aitab ettevõttel saavutada lühi- ja pikaajalisi eesmärke.

Teisest küljest peab president tagama, et ettevõte sujuks talle edastatud eesmärkide saavutamisel sujuvalt. President peab tagama kõigi rollide, nagu inimressursid, infrastruktuur ja seadmed, sujuva toimimise, et neilt oodatavat kasumit teenida.

Kui vaadata seda kui hierarhilist jaotust, on tegevjuht otse hunniku kohal ja järgmine käsk on president. Tegevdirektor võiks olla ka direktorite nõukogu esimees ja kui ettevõttel on palju konglomeraate, võiks ta ka paljude presidentide üle järelevalvet teostada. Ettevõtte presidenti võiks nimetada ka COO-ks, kes on tegevdirektor.

Seetõttu töötab juhatus ülesande koos tegevjuhi ja presidendiga ning juhid muudavad selle igapäevaseks toimimiseks reaalsuseks. Mõlemad töötavad ettevõtte kasumlikkuse tagamiseks sünkroonis.

Viited