7,1 vs 7,2 maavärin

Maavärinad on seismilised sündmused. Neid nimetatakse ka trembloriks või treemoriks või väriseks. Kui maapõue vabastab järsku energiat ja tekitab seismilisi laineid, nimetatakse seda maavärinaks. Maavärinaid võivad põhjustada looduslikud tegevused, nagu maalihked, vulkaanilised tegevused jne, aga ka inimtegevus, näiteks tuumakatsetused, miiniplahvatused jne.

Koha seismiline aktiivsus või seismilisus viitab konkreetse maavärina tüübile, suurusele ja sagedusele. Neid mõõdetakse seismomeetritega ja nende suurus on erinev. Erineva ulatusega maavärinaid mõõdetakse erineva ulatusega. Kui maavärina tugevus on suurem kui 5, siis vaadeldakse seda hetke magnituudina. Kui need on alla 5, mõõdetakse neid kohalikul skaalal, mida nimetatakse Richteri skaalaks. Üle 7-magnituudiseid maavärinaid peetakse ohtlikeks ja need võivad suurele alale tõsiseid kahjustusi põhjustada.

Maavärinate eralduv energia ei kandu läbi Maa pinna. Vabanenud energia hajub maapõues ja hajub teiste maa-aluste struktuuride kaudu.

Peamine erinevus 7,1 ja 7,2 maavärina vahel on maavärina tugevus. Maavärina tugevus arvutatakse seismograafi abil erinevate lainete logaritmi ja nende amplituudiga. Maavärina tugevust mõõdetakse põhimõtteliselt skaalal base-10.

Maavärina 7,1-magnituudise ja 7,2-magnituudise maavärina erinevus tähendab, et Richteri skaalal või skaalal Moment Magnitude on erinevus 0,1 magnituudiga. 0,1-magnituudine väärib märkimist, kuna laine amplituudist põhjustatud kahju on 100 protsenti suurem. Selle tulemuseks on Maa raputamine 100 protsenti ja energia vabanemine 3,1 korda rohkem kui 7,1-magnituudine. 7,2-magnituudiste maavärinate eraldunud energia võib põhjustada palju rohkem kahju kui maavärin, mille mõõtmine on Richteri skaala või hetkemõõtme skaala järgi 7,1, ning võib põhjustada maakoore veelgi suurema raputamise.

Kokkuvõte:

  1. 7,1 või 7,2-magnituudine maavärin osutab täheldatud või Richteri skaala või hetke magnituudi skaala järgi mõõdetavate maavärinate erinevatele mõõtmistele. 7,1 ja 7,2-magnituudistel maavärinatel on erinev lainete amplituud ning need põhjustavad erinevat maapinna kooriku raputamist ja erinevat suurust kahju. Erinevus 7,1-magnituudise maavärina ja 7,2-magnituudise maavärina vahel tähendab, et Richteri skaalal või hetke magnituudiskaalal on erinevus 0,1-magnituudine. 7,2-magnituudises maavärinas on laine amplituud 100 protsenti suurem kui 7,1-magnituudisel maavärinal. Selle tulemuseks on Maa raputamine 100 protsenti ja energia vabanemine 3,1 korda rohkem kui 7,1-magnituudisel maavärinal.

Viited